Tapahtumalippujen arvonlisäveron korotuksesta merkittävää aluetaloudellista haittaa

Kaavaillusta tapahtumalippujen arvonlisäveron korotuksesta koituisi merkittävää aluetaloudellista haittaa. Näin arvioi Tapahtumateollisuus ry. Salmi Platformin vuoden 2023 tapahtumista keräämän datan perusteella. Aineistossa on 31 000 vastausta yhteensä 66 tapahtumasta. 

Tapahtumat generoivat suuren tulovaikutuksen tapahtumapaikkakunnalle

Yöpyvien tapahtumakävijöiden käyttämä keskimääräinen raha on 113 euroa vuorokaudessa. Päiväkävijöiden vastaava keskimääräinen kulutus on 97 euroa. 

Tapahtumien tuoma aluetaloudellinen vaikutus jakautui monien eri palveluiden ja tuotteiden kesken. Yöpyjillä ravintolapalveluiden osuus käytetystä rahasta oli 15,4 % ja ostosten osuus 11,1 %. Päiväkävijöillä ostosten osuus (14,9 %) käytetystä rahasta oli jopa suurempi kuin ravintolapalveluiden osuus (14,4 %). Polttoaineen ja julkisen liikenteen osuus käytetystä rahasta oli niin ikään merkittävä, päiväkävijöillä yli 20 % ja yöpyjilläkin lähes 15 %. Yöpyjillä majoituksen osuus käytetystä rahasta oli reilu kolmannes (36,6 %).

Aineisto osoittaa, kuinka suurta taloudellista ekosysteemiä tapahtumat palvelevat. Kyse on paljon muustakin kuin tapahtumalipun ostamisesta. Jos tapahtumalippujen arvonlisäveroa korotetaan, tulee se vähentämään tapahtumalippujen kysyntää ja kotimaista tapahtumien tuottamaa matkailutuloa monin tavoin. Kun samaan aikaan julkisrahoitteisten tapahtumatoimijoiden toimintaedellytykset heikkenevät, kasautuu alan kasvun ja kannattavuuden eteen haasteita”, toteaa Tapahtumateollisuus ry:n toimitusjohtaja Sami Kerman.

Tapahtumakävijän kuva

31 000 vastanneesta tapahtumakävijästä 41 % oli paikallisia ja 59 % ulkopaikkakuntalaisia. Ulkopaikkakuntalaisista 57 % yöpyi tapahtuman aikana ja loput kävivät tapahtumassa päiväseltään. Keskimääräisen yöpymisen pituus oli 2,65 vuorokautta. Aineiston yöpymiset ovat keskimäärin selvästi pidempiä kuin majoitustilastosta saatava kaikkien majoittumisten keskimääräinen viipymä 1,9 vuorokautta. Aineisto paljastaa, että vaikka n. 47 % yöpyjistä käytti hotellia ja yksityismajoituksessa yöpyi lähes 20 % yöpyjistä. Ylipäänsä rekisteröimättömiä majoitusmuotoja käytti yli 50% vastanneista.

“Tapahtumat tuovat paikkakunnalle matkailijoita, mutta matkailutilastojen kautta emme saa kuvaa ystävien ja sukulaisten luona yöpyvistä tapahtumakävijöistä. Tämän kattavan aineiston perusteella tuo joukko on varsin mittava ja sitä kautta merkitys tapahtumien aluetaloudelliselle vaikutukselle huomattava”, sanoo Salmi Platform oy:n toimitusjohtaja Wille Markkanen.Tapahtumateollisuus ry on tapahtumaelinkeinon valtakunnallinen keskusjärjestö. Tapahtumateollisuus edustaa ammattimaisia tapahtumajärjestäjiä, tapahtumapaikkoja, tapahtumatekniikan ja -rakenteiden palveluita, tapahtumien lipunmyynti-, esiintyjä-, turvallisuus- ja cateringpalveluita, tapahtumamyyjiä sekä muita tapahtumille suunnattuja palveluja, suunnittelua ja konsultointia.

Salmi Platform oy on tapahtuma- ja matkailualan analysointiin erikoistunut yritys, joka tuottaa kyselypohjaista tietoa. Salmin palveluita käyttävät Suomessa monet matkailualueet, kaupungit sekä tapahtumat.

Lisätietoja:

Sami Kerman p. 040 563 4655 / sami.kerman@tapahtumateollisuus.fi
toimitusjohtaja, Tapahtumateollisuus ry

Wille Markkanen p. 044 553 7775 / wille.markkanen@salmiplatform.com
toimitusjohtaja, Salmi Platform oy