Etusivu

Tapahtumateollisuus ry -
Suomen vaikuttavin tapahtumien puolestapuhuja

Tapahtumateollisuus on 2,35 miljardin euron arvoinen valtakunnallinen toimiala, joka työllistää lähes 200 000 ihmistä ja tuottaa 1,2 % Suomen BKT:sta.

Tapahtumateollisuus ry on tapahtumaelinkeinon keskusjärjestö. Tehtävämme on edistää koko tapahtumateollisuuden elinkeinotoimintaa ja sen arvoa suomalaiselle yhteiskunnalle. Olemme Suomen vaikuttavin tapahtumien puolestapuhuja.

Tapahtumateollisuus ry:n jäsenenä pääset mukaan tapahtuma-alan vaikuttavimpaan verkostoon sekä ajankohtaisen tiedon, jäsenpalveluiden ja -etujen äärelle.

Jäsenenämme on jo yli 220 tapahtuma-alan yritystä ja 20 toimialan yhdistystä. Yhdessä vahvistamme tapahtuma-alan ääntä ja asemaa yhteiskunnassamme.

 

Loppuvuoden 2021 ajan liityt varsinaiseksi jäseneksi puoleen hintaan ja ilman liittymismaksua!

Tapahtumateollisuuden jäsenistöä vuosikokouksessa Tampereella toukokuussa 2021.

Tapahtuma-alan kysyntä kasvussa – lähes puolet yrityksistä ennakoi ongelmia työvoiman saatavuudessa ja rahoituksessa

Tapahtumateollisuus ry:n syyskuun lopulla teettämän jäsenkyselyn mukaan tapahtuma-alan kysyntä on kasvussa.  Kyselyyn vastanneista yrityksistä 74 % ilmoittaa kysynnän olevan kasvussa seuraavan kolmen kuukauden aikajaksolla ja 58 % myös vuoden 2022 osalta. Pitkään jatkuneen koronakriisin jälkeen lähes puolet vastanneista yrityksistä kuitenkin ennakoi vaikeuksia liiketoiminnan käynnistämisessä.

Yritysten merkittävimmät ongelmat liittyvät työvoiman saatavuuteen (76 %) ja rahoitukseen (60 %). Lisäksi ongelmana on myös asiakkaiden heikentynyt luottamus. Yli 80 % vastaajista ilmoitti asiakkaiden luottamuksen heikentyneen jonkin verran tai merkittävästi.  Tärkeimmäksi toimenpiteeksi asiakkaiden luottamuksen vahvistamiseksi nimettiin päättäjien ja hallinnon viestintä (85 %) sekä toimialan oma viestintä (50 %). Myös koronapassin käyttöönoton nähtiin lisäävän asiakkaiden luottamusta niin vapaaehtoisena (44 %) kuin pakollisena (37 % ) työkaluna.

Koronaepidemiasta johtuvien hallituksen linjaamien rajoitusten vuoksi tapahtumaelinkeinon harjoittaminen oli kiellettyä tai voimakkaasti rajoitettua puolitoista vuotta yhtämittaisesti. Turun Yliopiston Kauppakorkeakoulun toteuttaman tutkimuksen mukaan tapahtumateollisuuden toimialan kannattavuus romahti viime vuonna lähes kymmenen prosenttia miinukselle, kun se oli vielä vuonna 2019 yli kuusi prosenttia plussalla. Toimialan liikevaihdosta katosi vuoden 2020 aikana 1,6 miljardia euroa eli lähes seitsemänkymmentä prosenttia.

 

Tutustu toimialaan tarkemmin

Tapahtumateollisuus ry on tehnyt toimialatutkimusta yhteistyössä Turun Yliopiston Kauppakorkeakoulun kanssa. Tutkimuksessa on määritelty ensimmäistä kertaa tapahtumateollisuutta toimialana, sen sisältöjä ja vaikuttavuutta sekä kartoitettu koronaepidemian vaikutuksia alan liiketoimintaan. Myös Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on tutkinut tapahtuma-alan vaikutuksia Suomen talouteen.

Voit lukea toimialasta ja tutkimuksesta tarkemmin täällä. Kaikki tutkimus- ja selvitysaineistot löydät media-sivultamme.

 


 

Työt kielletty -keräys on päättynyt – kiitos kaikille lahjoittaneille!

Maaliskuussa 2020 käynnistynyt Työt kielletty- kampanja nosti esille tapahtuma-alan äänettömän hädän. Osana kampanjaa järjestetyllä keräyksellä kerättiin lahjoitusvaroja tapahtuma-alan ihmisten ja heidän perheidensä konkreettiseksi auttamiseksi. Lahjoituksia kertyi yli 170 000 eurolla ja Kotimaan apu on toimittanut kaikki kerätyt varat pienavustuksina perille tapahtuma-alan ammattilaisille. Avustusta on saanut 356 henkilöä lähes 50 eri paikkakunnalta ympäri Suomen.

#tyotkielletty