Mitä on Tapahtumateollisuus?

Tapahtumateollisuuden viitekehyksessä tapahtuma on aikaan ja tilaan sidottu, suunniteltu ja tavoitteellinen tilaisuus, joka on suunnattu joillekuille, joiden arkirutiinien ulkopuolella tapahtuma on. Tapahtuma voi olla kertaluonteinen tai toistuva, ja se voi tapahtua joko fyysisessä tai virtuaalisessa tilassa. 

Tapahtumateollisuus on tämänkaltaisten tapahtumien järjestämiseen liittyvää ammattimaista ja elinkeinotoimintaa, josta syntyy liikevaihtoa.

Tapahtumateollisuus ry toteutti toimialatutkimuksen yhteistyössä Turun Yliopiston Kauppakorkeakoulun kanssa. Tutkimuksen ensimmäisen osan raportissa määritellään tapahtumatoimialaa ja sen sisältöjä. Tutkimuksen loppuraportissa esitellään tutkimuksen tulokset sekä alan kehitysindeksit viimesiltä vuosilta. Tutkimus antaa myös ennusteen koronakriisin taloudellisista vaikutuksista kuluvana vuonna.

Tapahtumateollisuuden koko ja vaikutukset

Tapahtumateollisuudessa toimii noin 3200 yritystä valtakunnallisesti. Toimialan kokonaisarvo on 2,35 miljardia euroa ja se työllistää vakituisesti 20 000 ihmistä.Tilapäisiä työntekijöitä työllistyy alalla vuosittain jopa 175 000. Tapahtumatoimiala on ollut viimeiset vuodet vahvassa kasvussa niin alalla toimivien yritysten, alan kokonaisliikevaihdon kuin kannattavuudenkin mittareilla tarkasteltuna.

Tapahtumateollisuudella on merkittäviä välillisiä taloudellisia vaikutuksia ainakin majoitus-, ravitsemis-, liikennöinti-, ja vähittäiskaupan aloille. Tapahtumat ovat myös väline liiketoiminnan, kaupankäynnin, yleisen hyvinvoinnin ja demokratian vahvistamiseksi.

Kuva: Tapahtumateollisuuden vaikutukset

Tapahtumateollisuuden rakenne

Tällä hetkellä virallinen toimialaluokitus ei tunnista tapahtumateollisuutta omaksi toimialakseen. Alan toimijoita löytyy lukuisista Kauppa- ja yhdistysrekisterin toimialoista teollisuudesta hallinto- ja tukipalvelutoimintoihin, informaatio- ja viestintätoimialoista taiteisiin, viihteeseen ja virkistykseen. Viralliset luokitukset eivät kuitenkaan kuvaa alan erityispiirteitä tai luo käsitystä alasta kokonaisuutena.

Teollisuuden toimialoja voi tarkastella kolmesta näkökulmasta:
1) liiketoiminnan näkökulmasta (esimerkiksi valmistava teollisuus)
2) sisältöjen näkökulmasta (esimerkiksi laivanrakennus)
3) formaattien näkökulmasta (esimerkiksi risteilijä tai jäänmurtaja)

Kuva: Tapahtumateollisuuden rakenne

Koronan vaikutukset tapahtumateollisuuteen

Tapahtumateollisuus ry:n kesäkuussa 2020 teettämän tutkimuksen mukaan 92% tapahtumateollisuuden toimijoista on kuluneen maalis-toukokuun aikana menettänyt  79% liikevaihdostaan verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Samassa tutkimuksessa 89% tapahtumateollisuuden toimijoista arvioi liikevaihdon menetysten olevan kuluvan kesä-elokuun aikana 77% verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Koko toimialaa uhkaa kuluvana vuonna jopa 1,5 miljardin euron menetykset.

Koronakriisin vuoksi lomautettuna on ollut noin 9000 työntekijää ja kuluneena kesänä työllistämättä on jäänyt jopa 136 000 tilapäistä työntekijää.

Tapahtumateollisuuden liikevaihdosta uhkaa koronakriisin vuoksi hävitä kuluvana vuonna jopa 1,5 miljardia euroa.