Jäsenyyden edut

Tapahtumateollisuus ry on suomalaisen tapahtumaelinkeinon keskusjärjestö, jonka jäsenistö koostuu tapahtumajärjestäjistä, tapahtumiin palveluita ja kalustoa toimittavista yrityksistä sekä tapahtuma-alan eri sektoreiden edunvalvontajärjestöistä yli sisältörajojen.

Jäsenenämme olet mukana vahvistamassa suomalaisen tapahtumaelinkeinon yhteistä ääntä ja vaikutusvaltaa yhteiskunnassamme. Pääset osaksi vaikuttavaa verkostoa, jossa tapahtuma-alan yrittäjät ja ammattilaiset jakavat osaamistaan, kehittävät tapahtuma-alaa ja tukevat toisiaan. Jäsenemme kohtaavat aktiivisesti järjestön työryhmissä, tapahtumissa ja verkostoitumisalustalla. 

Tuotamme jäsenillemme aktiivista ja vahvaa edunvalvontaa, verkostoitumismahdollisuuksia sekä tiedotusta ja koulutusta alan ajankohtaisista asioista. Lisäksi tarjoamme yhdessä kumppaneidemme kanssa merkittäviä jäsenetuja erilaisista tuotteista ja palveluista. 

Katsomme vahvasti tulevaisuuteen, jossa tapahtumateollisuus on yksi hyvinvoivan ja elinvoimaisen Suomen avainaloista. Tule mukaan joukkoomme löytämään uutta virtaa, osaamista ja liiketoimintamahdollisuuksia!

Tapahtumateollisuus järjestää verkostoitumistapahtumia jäsenistölleen.

EDUNVALVONTA

  • Verkostoidumme aktiivisesti valtakunnan tason päätöksentekijöiden kanssa ja vaikutamme viemällä heille tapahtumaelinkeinon viestiä.
  • Ylläpidämme toimivia yhteistyösuhteita tapahtumaelinkeinoa säätelevien viranomaistahojen kanssa.
  • Jäsenenämme on yli 10 tapahtuma-alan edunvalvontajärjestöä, joiden kanssa teemme aktiivista yhteistyötä. Lisäksi verkostoidumme aktiivisesti myös muiden toimialajärjestöjen kanssa.

VERKOSTOT

  • Jäsenenämme pääset mukaan työryhmätyöskentelyyn, jossa verkostoidut tehokkaasti muiden alan yritysten kanssa ja vaikutat suoraan järjestön tavoitteiden toteutumiseen.
  • Järjestämme jäsenillemme säännöllisesti yhteisiä tapaamisia, joissa tiedotamme ja keskustelemme toimialan ajankohtaisista asioista.
  • Olemme avaamassa kevään 2021 aikana jäsenillemme digitaalisen verkostoitumisalustan, joka mahdollistaa niin vapaan kuin fasilitoidun keskustelun ja tiedonvaihdon erilaisten teemojen alla.

TOIMIALATIETO JA -TUTKIMUS, KOULUTUS & KEHITYS

  • Keräämme tietoa toimialalta ja toteutamme toimialatutkimusta jäsentemme käyttöön sekä yhteiskunnallisen päätöksenteon ja vaikuttamisen tueksi. 
  • Järjestämme ja tarjoamme jäsenillemme mahdollisuuksia koulutuksiin.
  • Verkostoidumme alan koulutusta järjestävien tahojen kanssa alan innovaatioiden, osaamisen ja elinvoiman vahvistamiseksi.

JÄSENEDUT