Ohjelma

Takaisin tapahtuman etusivulle.

Pidätämme oikeudet ohjelmamuutoksiin.

Maanantai 5.2.2024

9:00 Aamupala

Päivä käynnistetään ravitsevasti runsaalla ja terveellisellä aamupalabuffetilla, jossa osallistujilla on mahdollisuus tervehtiä uusia ja vanhoja tuttavia ja tutustua tapahtuman kumppaneiden esittelypisteisiin.

10:00 Seminaarin avaus, Vanaja-sali
Ilkka Halava 

Tapahtumateollisuus NYT alkaa tulevaisuustutkija Ilkka Halavan keynote-puheenvuorolla, jossa kuvataan toimintaympäristön yleistilanne ja luodaan katse lähitulevaisuuteen. Mitkä muutosvoimat tulevat vaikuttamaan suomalaisen tapahtuma-alan toimintaedellytyksiin? Mihin yritysten on reagoitava pysyäkseen kilpailukykyisinä ja ajassa mukana? Miten yhteiskunta ympärillämme tulee muuttumaan? Mitä meidän pitäisi tehdä? Näihin kysymyksiin tarjotaan ajatuksille virikkeitä seminaarin avauspuheenvuorossa, jonka kautta siirrymme päivän varsinaisiin aiheisiin.

10:35 Alustukset ja ryhmäkeskustelut, Vanaja-sali

 • Osuus 1: Voiko kasvuohjelmalla vauhdittaa kasvua tapahtuma-alalle?
  Heikki Pursiainen ja Petra Tarjanne

Työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Petra Tarjanne avaa, millaisia kasvun vauhdittamisen työkaluja valtiolla on ja mistä kasvusopimuksessa on kyse. Toinen ohjelmaosuuden alustaja on ekonomisti Heikki Pursiainen, joka haastaa miettimään, tarvitsevatko yritykset valtiota kasvunsa tueksi ja mikä lopulta on valtion ja julkisen sektorin rooli yksityisten toimijoiden liiketaloudellisen kasvun mahdollistamisessa. Ohjelmaosuus kulminoituu yhteiseen keskusteluun kasvusopimuksesta ja julkiselta sektorilta odotetaan yritysten kasvun tueksi.

 • Osuus 2: Kaipaammeko tapahtuma-alalle kohdennettua sääntelyä vai alan itseohjautuvuutta?
  Raimo Antila ja Mirkka Rautala

Tapahtuma-alaa ei tunnisteta julkisissa palveluissa, sääntelyssä ja politiikkatoimissa omana toimialanaan. Tämä on herättänyt aiheellisen vaatimuksen toimialan omista tarpeista rakennetusta sääntelystä. Mutta onko parempi, että valtio laatii tapahtuma-alalle sen kaipaamat säännöt vai tulisiko alan mieluummin ottaa kohtalo omiin käsiinsä ja lähteä rakentamaan alalle itsesääntelyä yritysten keskinäisellä sopimisella? Aiheesta alustaa sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Raimo Antila ja toimialan edustaja ennen yhteisiä pöytäryhmäkeskusteluja.

 • Osuus 3: Miten huomioida kestävyysnäkökulmat tapahtuma-alan toiminnassa?
  Karin Bergbom ja Sanna Tamminen

Ohjelmaosuus tuotetaan yhteistyössä Joutsenmerkin kanssa, jonka kriteeripäällikkö Karin Bergbom kertoo, mitä uutta ympäristösertifioinnin saralla tapahtuu ja millaisia työkaluja Joutsenmerkillä on tapahtuma-alan ympäristötyön tueksi. Warner Music Liven kaupallinen johtaja Sanna Tamminen kertoo omasta puolestaan, millaisia kokemuksia heillä on kestävyysnäkökulmien huomioimisesta ja mitä muut voivat noista kokemuksista oppia. Tämän jälkeen päästetään osallistujat keskustelemaan, miten ympäristökestävyyttä tulisi kehittää ja aiotaan kehittää. Entä mitkä ympäristönäkökulmat ovat osallistujien organisaatioissa nousseet olennaisimmiksi ja mitä ratkaisuja niihin on löydetty?

13:05 Aamupäivän keskustelujen yhteenveto

13:10 Lounas

14:10 Osallistava työskentely

Polku 1 on tarkoitettu erityisesti tapahtuma-alan yritysten johdolle. Polku 2 on rakennettu tapahtumatuottajien ja operatiivisesta työstä vastaavien henkilöiden tarpeisiin. Polku 3 on suunniteltu ennen kaikkea kaupunkien tapahtumavastaaville ja kaupunkien kanssa yhteistyötä tekeville.  

 • Polku 1: Mitä asiakkaat odottavat tapahtumilta?
  Paikka:
  Vanaja-sali
  Mirva Merimaa ja Sanna Reko

Tiketti nostaa keskusteluun asiakkaiden odotukset tapahtumiin. Tässä ohjelmaosuudessa päästään kuulemaan yleisön odotuksia tapahtumia kohtaan. Tulokset pohjautuvat vuodenvaihteessa 2023-2024 tehtyyn kyselyyn Tiketin asiakasdatasta: Mitä ihmiset odottavat tapahtumien palveluilta? Mistä turvallisuuden tunne rakentuu? Mikä on arvojen merkitys tapahtumakävijälle?

 • Polku 2: Tapahtumatuottaminen on ammattiostamista! Keskustellaan alan osto- ja sopimuskäytänteistä
  Paikka: 3. kerroksen lämpiö
  Lauri Halonen, Eero Helle ja Jani Roivas

Ohjelmaosuus tuotetaan yhteistyössä Vanaja Event Solutions Oy:n kanssa. Elämykselliset tapahtumat syntyvät yritysten välisessä yhteistyössä. Yritysten onkin erityisen tärkeää osata paitsi oma ydinliiketoimintansa, myös osattava ostaa tavaroita ja erityisesti palveluita alan muilta yrityksiltä. Tapahtumatuottaminen onkin mitä suurimmissa määrin ammattiostamista.

 • Polku 3: Kaupungit tapahtuma-alustoina – miten mitata tapahtumien tuottamia hyötyjä?
  Paikka: 2. kerroksen lämpiö
  Maria Sahlstedt ja Minna Kaarmila 

Ohjelmaosuus tuotetaan yhteistyössä Kuusisto & Sahlstedt Oy:n kanssa. Tapahtumat liikuttavat aina koko kaupunkia ja tuottavat monenlaisia hyötyjä. Osa näistä tunnistetaan jo melko hyvin, mutta ymmärrämmekö kokonaisuudessaan millaisia vaikutuksia tapahtumilla on kaupunkikokemukseen? Tiedämmekö mitä meidän tulisi mitata, jos haluamme käyttää tapahtumia elinvoiman välineenä? Tapahtuma-alan strateginen asiantuntijatoimisto Kuusisto & Sahlstedt Oy kutsuu erityisesti kaupunkien edustajat yhteiseen työskentelyyn, jossa strategiajohtaja Maria Sahlstedtin johdolla etsitään konkreettisia määritteitä kaupunkikokemuksen tärkeimmille mittareille.

15:30 Iltapäiväkahvi

16:00 Keskustelubattle: Tapahtuma-alan oppiminen ja osaamistarpeet, Vanaja-sali
Jonna Aakkula, Mika Kylänen ja Benny Majabacka, Carolina Pajula 

Ohjelmaosuus tuotetaan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa. Tapahtuma-ala on kasvanut toimialana vauhdilla ja niin myös alan osaamistarpeet. Alan yhä kasvaessa ja ammattimaistuessa meidän on vastattava tulevaisuuden osaamistarpeisiin oppilaitosten ja toimialan välisellä yhteistyöllä. Miten alan osaamistarpeisiin vastataan ja miten tapahtuma-alaa voidaan viedä eteenpäin yhteistyöllä? Nyt on loistava mahdollisuus osallistua keskusteluun alan tarpeista ja toiveista oppilaitosten suuntaan!

18:30 Cocktailtilaisuus Raatihuoneella

Ohjelma alkaa kello 18:30, ovet avataan jo kello 18:00.
Tapahtumakumppanimme Hämeenlinnan kaupunki järjestää Raatihuoneella (Raatihuoneenkatu 15) cocktailtilaisuuden, jossa osallistujat pääsevät jatkamaan päivän keskusteluita ja verkostoitumaan vapaasti muiden seminaariosallistujien kanssa. Tapahtuma kokoaa alan väkeä laajasti ja tilaisuuden suola on paitsi tärkeät toimialaa eteenpäin vievät keskustelut, myös mahdollisuus verkostoitumiseen organisaatio-, sisältö- ja tehtävärajat ylittäen.

Cocktailtilaisuuden jatkot Suistoklubilla noin kello 20:00 eteenpäin. Osoite Viipurintie 4 (sisäpiha).

 

Tiistai 6.2.2024

9:00 Aamupala

10:00 Tapahtumallisuus nyt ja tulevaisuudessa, Vanaja-sali
Niklas Lähteenmäki ja Sami Kerman

Tiistain ohjelmapäivän avaa Hämeenlinnan kaupungin elinvoimajohtaja Niklas Lähteenmäki, joka nostaa seminaariväen katseen tulevaisuuteen. Miten kaupunki näkee oman tapahtumallisuuden kehittämisen ja kehittymisen? Miten tapahtumallisuus näkyy kaupungissa 2030-luvulla verrattuna nykytilanteeseen? Millainen on hyvä tapahtumakaupunki? Lisäksi Tapahtumateollisuus ry:n toimitusjohtaja Sami Kerman kertoo toimialan tulevaisuudenkuvasta. Miten toimialaa koskeva sääntely on kehittymässä ja mitkä ovat edunvalvonnan kuumimmat kysymykset 2024? Miltä näyttää toimialan tilanne juuri tässä hetkessä?

10:30 Osallistava työskentely

Polku 1 on tarkoitettu erityisesti tapahtuma-alan yritysten johdolle. Polku 2 on rakennettu tapahtumatuottajien ja operatiivisesta työstä vastaavien henkilöiden tarpeisiin. Polku 3 on suunniteltu ennen kaikkea kaupunkien tapahtumavastaaville ja kaupunkien kanssa yhteistyötä tekeville.  

 • Polku 1 ja Polku 3: Kaupungit ostajina –mitä myyjien ja ostajien tulee huomioida hankintalaista?
  Paikka: Vanaja-sali
  Mikko Kohtala ja Ilona Pilkama-Paajanen

Ohjelmaosuus tuotetaan yhteistyössä lakipalveluyritys Fondian kanssa. Hankintalaista ja sen vaatimuksista on muodostunut monelle iso mörkö. Jos hankintaprosessi joltain osin epäonnistuu, juurisyy voidaan monesti jäljittää hankinnan suunnitteluun. Hankintaprosessia tarkastellaan niin ostajan kuin myyjän näkökulmasta ja lisätään ymmärrystä hankintaprosessista sen eri puolilta. Työskentelyllä osallistujia autetaan tunnistamaan hankintaprosessin osat, jotka ovat haastavimpia ja vaativat eniten perehtymistä ja ajatustyötä, lisäkoulutusta ja juridista ulkopuolista apua.

 • Polku 2: Sisällöt vai kohtaaminen, kumpaa asiakas odottaa?
  Paikka: 2. kerroksen lämpiö
  Sanna Salovuori, Kalle Gummerus ja Minna Gummerus

Ohjelmaosuus tuotetaan yhteistyössä Messukeskuksen kanssa. 90 minuutin osallistavassa työpajassa etsitään yhdessä vastausta otsikon kysymykseen. Alustukseksi tilaisuuden fasilitaattori, Messukeskuksen kohtaamislähettiläs ja valmentaja Sanna Salovuori käy läpi livetapahtumien vaikutuksia psykososiaalisena ilmiönä tutkimustiedon ja kävijädatan valossa sekä omien kokemustensa pohjalta pitkän linjan tunnelmamuotoilijana ja sisällöntuottajana tapahtumissa. Kuullaan myös aito asiakascase, kun huimaan suosioon muutamassa vuodessa ponkaisseet VIBAe-kenkäyrittäjät Kalle ja Minna Gummerus kertovat miksi he suosivat livetapahtumia, vaikka yrityksen pääkauppapaikka on verkossa. Tilaisuuden biiffi on kuitenkin osallistujien eli tapahtuma-alan ammattilaisten yhteisajattelua kutkutteleva fasilitoitu työpaja, jonka tavoitteena on löytää ajankohtainen ja raikas synteesi menestyksekkääseen tapaan toimia parhaan mahdollisen kävijäkokemuksen luomiseksi.

12:00 Lounas

13:00 Osallistava työskentely

Polku 1 on tarkoitettu erityisesti tapahtuma-alan yritysten johdolle. Polku 2 on rakennettu tapahtumatuottajien ja operatiivisesta työstä vastaavien henkilöiden tarpeisiin. Polku 3 on suunniteltu ennen kaikkea kaupunkien tapahtumavastaaville ja kaupunkien kanssa yhteistyötä tekeville.  

 • Polku 1: Mainoseurot tapahtumiin – markkinointi kokemuksellisissa kanavissa
  Paikka: 3. kerroksen lämpiö
  Jemi Heinilä, Mika Nevalainen ja Alex Nieminen

Ohjelmaosuus tuotetaan yhteistyössä Rahapeliala ry:n kanssa. Johtaja Jemi Heinilä Blic-konsulttiyhtiöstä tuntee rahapelialan ja siihen liittyvän sääntelyn salat. Mikä on rahapelialan lainsäädäntömuutosten ajankohtainen tilanne ja millaisia mahdollisuuksia rahapelimarkkinan avaamiseen liittyy? Toisena alustajana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun työelämäprofessori Alex Nieminen kertoo, millainen media tapahtuma on markkinoinnissa ja miten tapahtumamarkkinointi on kehittymässä. Pöytäryhmäkeskusteluissa puhutaan sponsoroinnin ja markkinoinnin mahdollisuuksista ja kuinka kaupallisella yhteistyöllä voi rakentaa tapahtuman kaupallista menestystä.

 • Polku 2: Trendit, odotukset ja tapahtumien tekninen toteutus
  Paikka: 2. kerroksen lämpiö
  Jani Rokala, Jenni Roivas ja Tiina Nousiainen

Ohjelmaosuus tuotetaan yhteistyössä Rajupajan kanssa. Ilman tapahtumia ei tapahdu mitään, mutta myöskään ilman tekniikkaa ei tapahdu mitään. Tekniikalla on korvaamaton rooli arjesta irrrottavan tapahtumaelämyksen rakentamisessa. Suuret yleisötapahtumat synnyttävät tapahtumatrendejä, joita yritystapahtumat ja pienemmät tapahtuvat pyrkivät seuraamaan. Mitkä ovat tämän hetken tapahtumatekniikasta riippuvaisia trendejä? Miten vastata niihin odotuksiin, joita suuret esikuvatapahtumat luovat, ja miten ostaa tekniikkaa jatkuvasti kehittyvien tapahtumatrendien viidakossa? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia yhdessä keskustellen.

 • Polku 3: Kaupunkien ja tapahtumien yhteistyö elinvoiman kehittämisessä
  Paikka: Vanaja-sali
  Samu Forsblom, Krista Heinonen, Kati Kuusisto ja Mikko Salmi

Ohjelmaosuus tuotetaan yhteistyössä Oulun kaupungin ja Oulu 2026 -kulttuuripääkaupunkihankkeen kanssa. Kaupungit ovat ymmärtäneet entistä paremmin, kuinka iso merkitys tapahtumallisuudella on kaupunkien menestykselle ja kehitykselle. Mutta mikä on kaupunkitoimijoiden rooli pääasiassa liiketaloudellisin periaattein toimivalla toimialalla? Millainen sen tulisi olla? Millainen yhteistyö rakentaa molempien menestystä ja mikä on hyvä pro market -näkökulma kaupungeille tapahtumallisuuden kehittämiseen? Miten kaupunkien tulisi differoitua erottuakseen omaleimaisina tapahtumakaupunkeina?

14:30 Iltapäiväkahvi ja Hans-Peter Siefenin haastattelu

15:10 Keskustelubattle: Tapahtumabisnes jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, Vanaja-sali
Jaakko Jäppinen, Anu Kauppi ja Satu Sikanen

Ohjelmaosuus tuotetaan yhteistyössä Imatran kaupungin kanssa. Suomen ja Suomessa toimivan tapahtumateollisuuden toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan myötä, mutta emme ole toimialana vielä täysin hahmottaneet muutoksen laajuutta. Kuinka tilanne on kansainvälisen yritystapahtumajärjestäjän näkökulmasta muuttunut? Olympiakomitean kaupallinen johtaja Anu Kauppi tarkastelee aihetta urheilun näkökulmasta. Mitä ratkaisukeinoja suomalaisilla toimijoilla on tässä kahtiajakautuneessa tilanteessa?  Muutos on erityisen suuri Itä-Suomessa, jossa kasvua on haettava ihan uusista suunnista. Itä-Suomen näkökulmaa avaa Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Satu Sikanen. Keskinäisessä keskustelussa päästään perimmäisten kysymysten äärelle: Mitkä ovat vahvuutemme ja mahdollisuutemme? Entä heikkoudet ja uhat?

16:00 Seminaari päättyy

Tapahtuman mediakumppanina toimii tapahtuma-alan oma ammattilaismedia Avecmedia ja Evento-lehti. Tapahtumaa on tukemassa myös täyden palvelun teltta- ja kalustevuokrausyritys Stopteltat, myyntiä ja brändi tukevia printti- ja digiratkaisuja tarjoava Grano ja Hämeenlinnan Sokos hotel Vaakuna.