Mitä on tapahtumateollisuus?

Tapahtuma on aikaan ja tilaan sidottu, suunniteltu ja tavoitteellinen tilaisuus, joka on suunnattu joillekuille, joiden arkirutiinien ulkopuolella tapahtuma on. Tapahtuma voi olla kertaluonteinen tai toistuva, ja se voi tapahtua joko fyysisessä tai virtuaalisessa tilassa. 

Tapahtumateollisuus on tämänkaltaisten tapahtumien järjestämiseen liittyvää ammattimaista ja elinkeinotoimintaa, josta syntyy liikevaihtoa. Tapahtumateollisuus jalostaa kohtaamisia ja kokoontumisia lisäämällä niihin arvoa, jonka kautta synnytetään tuloksellisia tapahtumia ja elämyksiä. Tapahtumia voidaan käyttää erilaisten sisältöjen jakelualustoina ja niitä voidaan toteuttaa erilaisissa formaateissa.

0 k
yritystä
0 k
työpaikkaa
0 mrd
euroa
  • Alan koko ja vaikutukset
  • Alan rakenne
  • Koronan vaikutukset

Tapahtumateollisuuden koko ja vaikutukset

Tapahtumateollisuudessa toimii noin 3200 yritystä valtakunnallisesti. Toimialan kokonaisarvo on 2,35 miljardia euroa ja se työllistää lähes 200 000 ihmistä. Ennen koronapandemiaa tapahtumatoimiala on ollut viimeiset vuodet vahvassa kasvussa niin alalla toimivien yritysten, alan kokonaisliikevaihdon kuin kannattavuudenkin mittareilla tarkasteltuna.

Tapahtumateollisuudella on merkittäviä välillisiä taloudellisia vaikutuksia ainakin majoitus-, ravitsemis-, liikennöinti-, ja vähittäiskaupan aloille. Tapahtumat ovat myös väline liiketoiminnan, kaupankäynnin, yleisen hyvinvoinnin ja demokratian vahvistamiseksi.

Tapahtumateollisuuden rakenne

Tällä hetkellä virallinen toimialaluokitus ei tunnista tapahtumateollisuutta omaksi toimialakseen. Alan toimijoita löytyy lukuisista Kauppa- ja yhdistysrekisterin toimialoista teollisuudesta hallinto- ja tukipalvelutoimintoihin, informaatio- ja viestintätoimialoista taiteisiin, viihteeseen ja virkistykseen. Viralliset luokitukset eivät kuitenkaan kuvaa alan erityispiirteitä tai luo käsitystä alasta kokonaisuutena.

Teollisuuden toimialoja voi tarkastella kolmesta näkökulmasta:
1) liiketoiminnan näkökulmasta (esimerkiksi valmistava teollisuus)
2) sisältöjen näkökulmasta (esimerkiksi laivanrakennus)
3) formaattien näkökulmasta (esimerkiksi risteilijä tai jäänmurtaja)

Koronan vaikutukset tapahtumateollisuuteen

Tapahtumateollisuus on koronasta pahiten kärsinyt toimiala, jonka elinkeinotoiminta on ollut vahvasti rajoitettua tai kiellettyä yhtämittaisesti maaliskuusta 2020 alkaen. Tapahtumateollisuuden teettämän tutkimuksen mukaan toimialan kannattavuus romahti vuonna 2020 lähes kymmenen prosenttia miinukselle, kun se oli vielä vuonna 2019 yli kuusi prosenttia plussalla. Toimialan liikevaihdosta katosi vuoden 2020 aikana 1,6 miljardia euroa eli lähes seitsemänkymmentä prosenttia.

Koronakriisin vuoksi tapahtumateollisuudessa on ollut lomautettuna lähes 10 000 työntekijää ja vuoden 2020 aikana työllistämättä jäi lähes 140 000 tilapäistä työntekijää. Vuoden 2020 aikana toimialalta katosi 1 300 vakituista työpaikkaa. Toimialan tilanne on kuluvan vuoden aikana synkentynyt entisestään voimakkaiden ja pitkäkestoisten rajoitusten vuoksi. Tapahtumateollisuus arvioi alan kuluvan vuoden menetysten nousevan jo vähintään 900 miljoonaan euroon.