Harkitsemattomat julkiset kommentit ja virheelliset uutisoinnit syventävät tapahtuma-alan kriisiä entisestään

Tapahtumateollisuuden avoin kirje asiantuntijoille, viranomaisille, päättäjille ja medialle

Tapahtumateollisuus ry ilmaisee painavan toiveensa, jotta tapahtumia koskevien julkisten kommenttien ja uutisointien osalta noudatetaan sekä hyvää harkintaa ja faktojen tarkistusta että eri viranomaisten työnjakoa ja vastuusuhteita. Koronaepidemian vuoksi jo puoli vuotta jatkuneen syvän liiketoiminnallisen kriisin keskellä oleva tapahtumatoimiala pyrkii parhaillaan rakentamaan edellytyksiä ammattimaisesti ja turvallisesti järjestettyjen tapahtumien toteuttamiseksi sekä yleisöjen luottamuksen palauttamiseksi.  Julkisuudessa esitetyt, tapahtumia koskevat harkitsemattomat tai virheelliset kommentit ja uutisoinnit ovat aiheuttaneet heti julkaisuhetkellään peruutuksia kymmenille tapahtumille.

Tapahtumateollisuus korostaa, että ammattimaisesti järjestetyissä tapahtumissa osallistujien turvallisuus on etusijalla. Ammattimaisesti järjestettyjen tapahtumien lisäksi Suomessa toteutetaan jatkuvasti myös harrastustason tapahtumia sekä ihmisten vapaita kokoontumisia, joiden järjestäjien valmiudet turvallisuuden varmistamiseksi vaihtelevat suuresti. Julkisessa keskustelussa tulee erottaa nämä erilaiset tapahtumat toisistaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 24.9.2020 julkaiseman tiedotteen mukaan koronatartuntoja on viime aikoina tapahtunut muun muassa perhepiirissä, harrastustoiminnassa, oppilaitoksissa ja yksityistilaisuuksissa.  Päättäjien ja viranomaisten tulee löytää keinoja, joilla voidaan vaikuttaa täsmällisesti tähän tilanteeseen. Ammattimaisesti järjestettävät yleisötilaisuudet eivät ole tämän hetken koronatartuntojen lähde. Niiden kieltäminen ei ole ratkaisu koronaepidemian kiihtymiseen, mutta tulisi aiheuttamaan massivisia ongelmia tapahtumatoimialalla ja yhteiskunnassa laajemmin.

Ammattimaiset tapahtumajärjestäjät ovat koronaepidemian aikana tehneet investointeja ja toteuttaneet kattavia toimenpiteitä, jotta turvallinen tapahtumajärjestäminen ja yritysten liiketoiminta olisivat edelleen mahdollisia. Vääränlaisista ulostuloista ja uutisoinneista aiheutuneet asiakkaiden ja jopa kokonaisten tapahtumien peruutukset syventävät alan yritysten tappioita entuudestaan ja uhkaavat kymmenien tuhansien ihmisten toimeentuloa.

Tapahtuma-alalla toimii Suomessa yli 3200 yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin 20 000 kokoaikaista ja jopa 175 000 tilapäistä työntekijää. Tapahtuma-alan kokonaisarvo on 2,35 miljardia euroa. Tapahtumilla on lisäksi mittavat välilliset vaikutukset muille toimialoille sekä kunta- ja aluetalouteen.

Tapahtumateollisuus ry lausui näkemyksensä yritysten kustannustuesta annetusta lakiesityksestä

Tapahtumateollisuus ry on tänään antanut eduskunnan talousvaliokunnalle kirjallisen asiantuntijanlausunnon koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta.

Esitetyn tuen perusajatus on eduskunnan linjauksen mukaisesti, että se kohdentuisi koronaepidemiasta pahiten kärsineille toimialoille ja yrityksille. Kustannustuen tavoitteena on vähentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää turvaamalla yritystoiminnan jatkuvuutta ja ylläpitämällä taloudellista tuotantokapasiteettia. Tuen tarkoitus on edistää talouden nopeaa elpymistä akuutin kriisin jälkeen. 

Tapahtumateollisuus ry:n perustamiskokous 10.6.

Tapahtumateollisuus ry esitti tärkeimpinä huomioina lakiesityksen täsmentämiseksi seuraavaa:

  1. Tapahtumaliiketoimintaa on rajoitettu lainsäädännöllä voimakkaammin kuin mitään muuta toimialaa. Tapahtumaliiketoiminnan rajoitukset jatkuvat edelleen voimakkaina ja niiden päättyessä liiketoiminnan käynnistyminen tapahtuu viiveellä. Tapahtumateollisuus on koronan pahin kärsijä.

  2. Toimialojen yhdenvertainen kohtelu on tärkeää yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi. Ravitsemisliiketoimintaa on lainsäädännöllä voimakkaasti rajoitettu, jolloin eduskunta on katsonut tarpeelliseksi tehdä järjestelyt yhtäältä kohtuulliselle rahalliselle kompensaatiolle ja toisaalta rajoitusvelvoitteen vaikutusten lieventämiseksi muutoin. Tapahtuma-alan liiketoimintaa on rajoitettu ravintola-alaa enemmän ja pitkävaikutteisemmin. Tapahtuma-ala tarvitsee kohtuullisen ja pitkävaikutteisen rahallisen kompensaation valtion toimista johtuneesta liiketoiminnan totaalisesta keskeytymisestä.

  3. Toimialaluokitus kustannustuen perusteena on ongelmallinen, koska nykyinen, vanhentunut toimialaluokittelu ei tunnista tapahtumateollisuutta toimialana, jolloin tapahtuma-alojen yritykset ovat hajallaan eri toimialoilla. Tapahtumaelinkeinojen elossa säilyminen ei voi jäädä valtiokonttorin poikkeuspäätösten varaan, vaan lakiin tarvitaan erillinen hätäkategoria tai sen tulee muuten varmistaa tuen kohdistuminen eniten kärsineille yrityksille.

  4. Esitetty tukikauden kesto (2 kk) on tapahtumateollisuudelle sekä riittämätön että epäoikeudenmukainen. Korvattavien kustannusten sisältö ei esitetyn mukaisena myöskään huomioi tapahtuma-alojen liiketoiminnan luonnetta. Yleisötilaisuuksiin kohdistuneet rajoitukset astuivat voimaan 13.3.2020 ja pysäyttivät täydellisesti koko tapahtumateollisuuden liiketoiminnan. Tapahtuma-alan yritysten liiketoiminnan kustannukset syntyvät pitkällä ajalla ennen tapahtuman toteutumista, kun tapahtumaa suunnitellaan ja valmistellaan. Tapahtumista saatavat tulot taas realisoituvat suurimmilta osin vasta aivan loppuvaiheessa joko lipunmyyntitulojen tai tapahtuman tilaajan maksaman loppulaskun muodossa.

  5. Tapahtumat ovat moottori, joka kasvattaa muun elinkeinoelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia sekä mahdollistaa Suomen talouden elpymisen. Tapahtumat saavat liikkeelle suuria yleisöjä, jotka tutkitusti käyttävät rahaa niin matkailu-, majoitus-, liikkumis- kuin ravitsemuspalveluihin. Tapahtumat ovat monelle kotimaiselle ja kansainväliselle yritykselle merkittävä kohtaamisten ja kaupankäynnin luonnin väline. Tapahtuma-alan toimintaedellytysten turvaaminen on välttämätöntä monien muiden toimialojen elpymisen varmistamiseksi. Tapahtumat myös vahvistavat yleistä hyvinvointia, demokratiaa ja yhteiskuntarauhaa.

Tärkeimpien huomioiden taustalle kerrottiin myös laajempaa lisätietoa mm. tapahtumateollisuuden asemasta koronasta pahiten kärsineenä toimialana, ehdotetun hätäkategorian sisällöstä, tapahtumaliiketoiminnan kustannusrakenteen erityispiirteistä sekä tapahtumien merkityksestä muiden toimialojen ja koko yhteiskunnan elinvoiman hyvinvoinnille.

Voit lukea koko lausunnon täältä.

Tapahtuma-alojen toimijat yhdistyivät

Uusi toimialajärjestö Tapahtumateollisuus ry on perustettu

Suomalaisten tapahtuma-alojen elinkeinojen edustajat ovat perustaneet teollisuuden yhteisen keskusjärjestön Tapahtumateollisuus ry:n. Järjestön tavoitteena on edistää tapahtumaelinkeinojen toimintaedellytyksiä sekä toimia tapahtumien vaikuttavimpana puolestapuhujana yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Perustamiskokous pidettiin eilen keskiviikkona 10.6. Helsingissä.

Perustamiskokous 10.6.

Puheenjohtajaksi Pekka Timonen

Perustamiskokouksessa järjestön puheenjohtajaksi valittiin Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen. Varapuheenjohtajaksi nimitettiin Kalle Marttinen Suomen Palloliitosta.

Pekka Timonen

Tapahtumateollisuus ry tulee ottamaan kantaa koronaepidemian aiheuttamiin seuraamuksiin

Suomalaisessa tapahtumateollisuudessa toimivat yritykset ja muut elinkeinojen harjoittajat ovat sekä tapahtumajärjestäjiä että erilaisia tapahtuma-alan palveluita ja asiantuntemusta tarjoavia toimijoita. Kokonaisuutena kyseessä on miljardiluokan teollisuus, jossa toimii tuhansia toimijoita koko Suomen alueella. Uusi keskusjärjestö Tapahtumateollisuus ry tulee ensimmäisinä toimenpiteinään ottamaan kantaa koronaepidemian aiheuttamiin seuraamuksiin sekä avaamaan keskustelun ja yhteistyön ministeriöiden, viranomaisten ja poliittisten päättäjien suuntaan.

Tapahtumateollisuus ry:n perustajajäsenet

Tapahtumateollisuus ry:n perustajajäsenet koostuvat monipuolisesta joukosta tapahtuma-alan ammattilaisia, joiden yhteisenä mielenkiinnon kohteena on koko alan arvostuksen nostaminen ja edunvalvonta.

amepa Oy

Bright Finland

Broadway Finland Oy

Evento

Fair Factory Oy

Fire Factory Oy

Fullsteam Agency Oy

Helsingin Rock and Roll Oy

Jääkiekon SM-liiga Oy

Kirkkopalvelut ry

KOKO Tapahtuma OSK

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

Lataamo Group Oy

Lippupiste Oy

Live Nation Finland Oy

LiveFIN ry

Local Crew Oy

Lyyti Oy

MagnumLive Oy

Messu- ja somistusalan liitto ry

MeTa ry

MySpeaker Oy

Oy Aku`s Factory Ltd / Akun Tehdas

Ramirent Finland Oy

Securitas Events Oy

Sound Engine

Sponsorointi & Tapahtumat ry

Stadion-säätiö sr

Stopteltat Oy

Sun Effects Oy

Sunborn Live

Suomen kansallisooppera ja -baletti

Suomen Hippos ry

Suomen Palloliitto ry

Tampere Deck and Arena Management Oy

Tampere-talo Oy

Tapiolan Monitoimiareena Oy

Tiketti Oy

Torvinen Showtekniikka

Turku Live

Vantaan Festivaalit Oy

Verkatehdas Oy

Warner Music Live

Wulff Entre Oy

Tapahtumateollisuus ry on perustettu

Tapahtumateollisuus ry:n perustamissanat

Tänään on historiallinen päivä tapahtuma-aloille. Tänään tapahtuma-alat ovat kokoontuneet laaja-alaisesti yhteen perustamaan meidän elinkeinomme teollisuusjärjestön. Tänään me emme erottaudu erilaisilla sisällöillä, vaan yhdistämme voimamme, sillä meitä yhdistää yhteinen elinkeino.

Me olemme nyt aloittamassa muutosta. Muuttamassa sitä, miten ennen on toimittu. Muuttamassa tyyliä. Miten onnistumme tässä muutoksessa, on pitkälti kiinni siitä, miten korkealle uskallamme tähytä ja miten tinkimättömästi sinne yrittää. Me muutamme sisällöistä tunnetun toiminnan niin, että tulevaisuudessa se tunnistetaan elinkeinona, teollisuudenalana.

Käytössä ollut tyyli on toiminut kohtalaisen hyvin tähän asti. Rimaa on onnistuttu kohottamaan ja myös ylittämään. Koronakriisin myötä, kun elinkeinomme harjoittaminen kiellettiin kokonaan, on käynyt ilmi, ettei käytössä olevalla tyylillä kuitenkaan päästä yhtä korkealle kuin muut alat. Tänään perustettava yhdistys lähtee muuttamaan tyyliä, muuttamaan rakenteita ja rakentamaan vahvalta pohjalta elinkeinostamme tunnistettavaa, elinkeinona ymmärrettyä alaa, joka pystyy ottamaan sen mikä sille kuuluu.

Tapahtumateollisuutta ei vielä tunnisteta, erilaiset tapahtumagenret ja -formaatit kyllä. Tapahtumateollisuuden tulee ottaa paikkansa merkittävien teollisuustoimijoiden joukossa. Tehdä elinkeinostamme tunnettu ja tunnistettu, huolehdittava siitä, että alamme elinvoima ja toiminnan mahdollisuudet palaavat ja että yhteiskunta tekee osansa alamme eteen.

Meidän tehtävämme on nyt muuttaa tyyli, korottaa rimaa ja näyttää miten korkealle haluamme ponnistaa. Meitä ei maan vetovoima pidättele.

Helsingissä 10.6.2020

Tapahtumateollisuus ry:n perustajajäsenet

amepa Oy

Bright Finland

Broadway Finland Oy

Evento

Fair Factory Oy

Fire Factory Oy

Fullsteam Agency Oy

Helsingin Rock and Roll Oy

Jääkiekon SM-liiga Oy

Kirkkopalvelut ry

KOKO Tapahtuma OSK

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

Lataamo Group Oy

Lippupiste Oy

Live Nation Finland Oy

LiveFIN ry

Local Crew Oy

Lyyti Oy

MagnumLive Oy

Messu- ja somistusalan liitto ry

MeTa ry

MySpeaker Oy

Oy Aku`s Factory Ltd / Akun Tehdas

Ramirent Finland Oy

Securitas Events Oy

Sound Engine

Sponsorointi & Tapahtumat ry

Stadion-säätiö sr

Stopteltat Oy

Sun Effects Oy

Sunborn Live

Suomen kansallisooppera ja -baletti

Suomen Hippos ry

Suomen Palloliitto ry

Tampere Deck and Arena Management Oy

Tampere-talo Oy

Tapiolan Monitoimiareena Oy

Tiketti Oy

Torvinen Showtekniikka

Turku Live

Vantaan Festivaalit Oy

Verkatehdas Oy

Warner Music Live

Wulff Entre Oy

Tapahtumateollisuus ry:n perustamiskokous 10.6. – jäseneksi ilmoittautuminen avautuu pian

Tapahtumateollisuus ry:n perustamiskokous pidetään 10. kesäkuuta ja kutsut perustajajäsenille ovat lähteneet. Perustamiskokouksessa mm. valitaan yhdistyksen hallitus ja puheenjohtaja ja vahvistetaan yhdistyksen jäsenmaksut.

Tapahtumateollisyys ry:n jäseneksi ilmoittautuminen avautuu heti kun yhdistys on rekisteröity yhdistysrekisteriin. Olemme tuolloin myös yhteydessä kaikkiin jo yhteystietonsa jättäneisiin ja annamme lisätietoja jäsenyydestä.

Voit edelleen myös kertoa meille kiinnostuksestasi yhdistyksen jäsenyyteen ja saat uutiskirjeen muodossa tiedon suoraan sähköpostiisi heti, kun jäsenrekisteröintimme aukeaa.

Tapahtumateollisuuden perustajat koostuvat monipuolisesta joukosta tapahtuma-alan yrityksiä ja yhteisöjä

Tapahtumateollisuus ry:n perustajajäsenet ovat nyt koossa. Perustajat koostuvat monipuolisesta joukosta tapahtuma-alan ammattilaisia, joiden yhteisenä mielenkiinnon kohteena on koko alan arvostuksen nostaminen ja edunvalvonta.

Tapahtumateollisuuden toimialatutkimus on käynnissä

Tapahtumateollisuuden arvosta kertovat luvut kerätään nyt – olethan mukana vahvistamassa vaikutusvaltaamme!

Suomalaisessa tapahtumateollisuudessa toimii tuhansia yrityksiä ja kyseessä on kokonaisuutena miljardiluokan teollisuus. Teollisuutemme tarkempia vaikuttavuuslukuja ei kuitenkaan ole vielä koskaan aiemmin laskettu yhteen ja tutkittu tarkemmin. Nyt on sen aika!


Yritykset ja muut elinkeinotoimintaa harjoittavaa tahot tuottavat valtiolle ja kansantaloudelle arvoa esimerkiksi verotulojen ja työllisyyden muodossa. Tapahtumateollisuuden tuottamien vaikutusten laskeminen on avain alan vaikuttamisvoiman syntymiseen, arvostuksen nostamiseen ja kattavan ymmärryksen lisäämiseen.


Perustettava Tapahtumateollisuus ry on aloittanut tutkimusyhteistyön Turun Yliopiston Kauppakorkeakoulun kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on luoda ymmärrys suomalaisen tapahtumateollisuuden rakenteesta sekä tuottaa pitävät luvut teollisuutemme luomasta taloudellisesta arvosta.

Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikilta alan yrityksiltä ja yhteisöiltä


Jos sinä edustat yritystä tai muuta yhteisöä, jonka liiketoiminta liittyy tapahtumajärjestämiseen, niin vastaathan tutkimuskyselyymme viimeistään perjantaina 19.6. mennessä.

Tapahtumateollisuuden alat

Kyselyn täyttäminen vie aikaa noin 20 minuuttia ja on erittäin tärkeää, että kysymyksiin vastataan huolellisesti ja totuudenmukaisesti. Olemme myös kiitollisia, jos jaat tätä saateviestiä ja kyselylinkkiä muillekin alojemme toimijoille.

Tutkimuksen ensimmäisiä tuloksia julkistetaan jo kesäkuun aikana – lopulliset tulokset ovat käytössämme elokuun loppuun mennessä!

Tapahtumateollisuus ottaa kantaa tapahtuma-alojen epäoikeudenmukaiseen kohteluun

Tapahtumateollisuus ottaa kantaa erilaisten yleisötilaisuuksien ja tapahtuma-alojen yritysten epäoikeudenmukaiseen kohteluun

Kesäkuun toisella viikolla virallisesti perustettava, kaikkia Suomen tapahtuma-aloja edustava Tapahtumateollisuus ry on toimittanut kannanoton ministeriöille ja aluehallintovirastoille. Kannanotto koskee yleisötilaisuuksista annettujen rajoitusten epäjohdonmukaisuutta sekä tapahtuma-alojen yritysten epäoikeudenmukaista kohtelua koronaepidemian hillitsemiseksi määrättyjen rajoitusten osalta.

– Rajoitukset epidemian hillitsemiseksi ovat tarpeellisia, mutta samaan aikaan niiden tulee kohdella erilaisia elinkeinonharjoittajia tasapuolisesti. Meidän näkemyksemme mukaan tämä ei nyt toteudu, toteaa Tapahtumateollisuus ry:n perustamista valmisteleva Kati Kuusisto.

– Tiettyjä yleisötilaisuuksia saa tällä hetkellä järjestää ilman henkilömäärärajoituksia, kun osaa rajoitetaan. Tapahtumajärjestäjiltä vaaditaan myös erilaisia toimia kuin vaikkapa kaupan ja ravintola-alojen toimijoilta. Tapahtumat jäävät siksi suurelta osin edelleen järjestämättä ja teollisuutemme seisoo paikoillaan. STM:n mukaan tapahtumien rajoittaminen yksinään ei ole tehokas keino koronaepidemian torjumisessa, vaan samaan aikaan tarvittaisiin muitakin rajuja rajoitustoimenpiteitä. Kun näistä muista rajoituksista yhteiskunnassa nyt luovutaan, niin miksi tapahtumia yhä rajoitetaan erittäin rajusti, kysyy Kuusisto.

Rajoitukset ovat pysäyttäneet tapahtumateollisuuden lähes kokonaan

Tapahtumateollisuudessa toimivat yritykset ovat sekä tapahtumajärjestäjiä että erilaisia tapahtumaalan palveluita ja asiantuntemusta toimittavia yrityksiä. Alojen yritysten määrä lasketaan Suomessa tuhansissa ja kyseessä on miljardiluokan teollisuus. Koronaepidemian hillitsemiseksi asetetut rajoitukset osuivat tapahtumateollisuuteen ensimmäisten joukossa ja pysäyttivät suurelta osalta toimijoita liiketoiminnan käytännössä kokonaan.

Tapahtumajärjestäminen on erittäin työvoimavaltainen ala, koska vaikka digitaalisuus valtaa vauhdilla eri aloja, vastaavat tapahtumien toteutuksista edelleen ihmiset. Alkavan kesän tapahtumasesongin kynnyksellä tapahtumien normaalisti työllistämä sesonkityövoima on edelleen jatkuvien rajoitusten vuoksi jäämässä vaille töitä. Lisäksi tapahtumista muodostuu merkittäviä tulovirtoja esimerkiksi majoitus-, ravitsemus- ja taksialoille, jotka nekin jäävät nyt pitkälti toteutumatta.

– Tapahtumajärjestäminen on normaaliolosuhteissakin erilaisilla laeilla ja määräyksillä vahvasti säädelty ala ja tapahtumajärjestäjän vastuu yleisön turvallisuudesta on suuri. Koronan vuoksi annettujen hygienia- ja turvallisuussäädösten noudattaminen jää nyt kuitenkin esimerkiksi kaupoissa ja ravintoloissa pitkälti yksilöiden vastuulle, ja niihin voi kokoontua paljon suurempia ihmismääriä kuin tapahtumille sallittu 500 henkilön maksimi. Emme ymmärrä kuinka koronaviruksen tartuntamekanismi tapahtumissa olisi yhtään sen erilaisempi ja oikeuttaisi nämä vaaditut toimenpiteet ja rajoitukset, ihmettelee Kuusisto.

– Hallituksen linjauksesta on sanottu, että sen tulee kohdella elinkeinonharjoittajia yhdenmukaisesti eikä sen tarkoituksena ole rajoittaa yritystoimintaa, mutta meidän nähdäksemme tapahtumista elinkeinonsa saavat yrittäjät ovat heti ensimmäisten rajoitusten voimaantulosta saakka olleet eriarvoisessa asemassa kuin muut toimialat.

Tapahtumia koskevat rajoitukset tulee yhtenäistää muiden toimialojen kanssa

Perustettavan Tapahtumateollisuus ry:n näkemyksen mukaan kategoriset, tiettyyn lukuun sidotut yleisömäärärajoitukset tulisi elinkeinonharjoittajien yhdenmukaisen kohtelun nimissä poistaa välittömästi kaikkien yleisötilaisuuksien osalta. Rajoituksissa tulisi siirtyä noudattamaan samanlaista, tapahtumapaikan kokoon ja katsomorakenteiden sekä istumapaikkojenmäärään sidottua linjausta kuin vaikkapa ravintoloissa.

Rajoittamalla yleisötilaisuuksien yleisömäärä 500 henkilöön ei tapahtumajärjestäjille ole annettu edes mahdollisuutta suunnitella suurempia tapahtumia, joissa tapahtumatilojen ja katsomorakenteiden mahdollistaman yleisön sijoittelun kautta voitaisiin yleisölle taata annettujen ohjeistusten mukaiset turvalliset olosuhteet.

Nykyisten rajoitusten taustalla olevat perustelut asettavat tapahtumateollisuuden elinkeinojen parissa toimivat yritykset epätasa-arvoiseen asemaan muihin aloihin verrattuna ja tulevat vielä jatkuessaan olemaan tuhoisia usealle teollisuudessa toimivalle yritykselle.