Tapahtumateollisuus jätti oikeuskanslerille kantelun tapahtumaelinkeinon perustuslain vastaisesta kohtelusta

Tapahtumateollisuus on jättänyt oikeuskanslerille kantelun eduskunnan toiminnasta. Tapahtumateollisuus pyytää oikeuskansleria tutkimaan onko eduskunnan päätöksenteko ja tapahtumaelinkeinonharjoittajien kohtelu ollut perustuslain vastaista.

Yleisötilaisuuksien järjestämistä on rajoitettu tai kielletty viranomaisen toimesta yhtämittaisesti jo vuoden. Tapahtumaelinkeinon parissa toimii Suomessa 3200 yritystä, joille ei ole osoitettu taloudellista kompensaatiota elinkeinonharjoittamisen kieltämisestä tai voimakkaasta rajoittamisesta. 

– Elinkeinovapaus on perustuslaissa taattu oikeus. Samanaikaisesti kun eduskunta on säätänyt kompensaatioista muille toimialoille, joiden toimintaa on lakiin perustuen rajoitettu, on tapahtumaelinkeino ja yleisötilaisuuksiin kohdistuvien rajoitusten aiheuttamat mittavat menetykset jätetty huomioimatta. Tämä on merkittävä epäkohta, johon olemme nyt pyytäneet oikeuskansleria ottamaan kantaa, kertoo Tapahtumateollisuuden edunvalvonnasta vastaava johtaja Kati Kuusisto.

Tapahtuma-alan kriisi on nyt pisteessä, jossa käynnissä on useiden yritysten alasajoja ja työntekijöiden irtisanomisia. Tapahtumateollisuuden helmikuussa teettämän kyselyn mukaan lähes 10 % alan yrityksistä toimintaedellytykset ovat päättymässä välittömästi.

– Olemme huolissamme siitä, kuinka suuriksi alan vauriot tulevat kasvamaan. Tapahtuma-rajoituksia voidaan alkaa purkamaan heti kun epidemiatilanne helpottaa. Tapahtumien palautuminen ja alan elpyminen tulee kuitenkin viivästymään, jos yritysten verkostosta puuttuu olennaisia toimijoita ennakoi Kuusisto. 

– Tapahtuma-alan vaurioiden minimoimisen tulisi olla korkea prioriteetti päätöksenteossa, sillä tapahtumien välilliset vaikutukset yhteiskunnassamme ovat mittavat. Vaarassa eivät ole pelkästään tapahtuma-alan yritykset ja työpaikat, vaan vauriot voivat kertaantua myös muilla tapahtumiin liitännäisillä toimialoilla. Näyttää siltä, että tapahtumiin liittyvää valtavaa elinkeinoa ja sen vaikutuksia ei ymmärretä yhteiskunnassamme riittävästi, toteaa Kuusisto.

Tapahtumateollisuuden kriisi kärjistymässä – koko vuoden tapahtumat vaarassa ilman nopeita tukitoimia

Tapahtumateollisuudelle luvatuilla, vaikuttavilla tukiratkaisuilla ja yhteiskunnan exit-näkymän luomisella on kiire. Tapahtumateollisuus ry:n jäsenyrityksilleen viime viikolla teettämän kyselyn tulosten mukaan lähes kolmen sadan tapahtuma-alan yrityksen liiketoiminta on uhattuna välittömästi ja jopa 2 300 yrityksessä toimintaedellytykset ovat vaarassa päättyä seuraavan puolen vuoden aikana. Alan viimeisin, yli kaksi kuukautta jatkunut tapahtumien sulku sekä exit-näkymän puute uhkaavat nyt useiden kuluvan vuoden tapahtumien toteutumista ja koko toimialan tulevaisuutta Suomessa.

Tapahtumateollisuus kannattaa ministeri Lintilän viikonloppuna esille nostamaa tapahtumien takuutukea ja edellyttää rajoitusten purkamisen mittareiden julkistusta. Järjestö korostaa toimenpiteiden kiireellisyyttä, sillä päätösten viivästyessä alan koko loppuvuosi on vaarassa. Useat festivaalit, konsertit, urheilutapahtumat sekä messut ja kongressit ovat lähiviikkoina lopullisten päätösten edessä sen osalta, onko järjestämiseen liittyvää taloudellista riskiä mahdollista nykytilanteessa kantaa.  

– Ymmärrämme, että aikataulua rajoitusten purkamiselle ei voida luvata, mutta kriteereiden määrittäminen ja julkistaminen on olennaisen tärkeää. Ala ei pysty toimimaan ilman tulevaisuuden näkymää. Enää ei puhuta siitä kaatuvatko alamme yritykset, vaan siitä kuinka suuria ja pitkäkestoisia vaurioita joudumme korjaamaan, sanoo Tapahtumateollisuuden johtaja Kati Kuusisto.

Tapahtumateollisuuden teettämässä kyselyssä 75 % alan yrityksistä katsoo, että tapahtumien takuutuki vahvistaisi toimintaedellytyksiä jossain määrin tai merkittävästi.

-Tapahtumien takuutuki vahvistaisi alamme yritysten uskallusta ja kykyä suunnitella tulevaa. Päätös tuesta tulee saada nopeasti ja  vaikuttavan tuen tulee huomioida alan koko yritysverkosto. Useat Euroopan maat ovat jo julkistaneet vastaavia tukia, kertoo Kuusisto.

– Myös yleisöt odottavat tapahtumien paluuta ja viime kesältä tälle vuodelle siirrettyjen tapahtumien jo myytyjen lippujen palautus on ollut hyvin vähäistä. Valtion kannattaa useasta syystä vahvistaa tapahtuma-alan käynnistymisen mahdollisuuksia, Kuusisto painottaa.

Tapahtumateollisuus on moderni toimiala, jonka toiminta perustuu vahvasti erikoistuneiden yritysten verkostomaiseen toimintaan. Alan yrityksistä valtaosa (lähes 80 %) on pieniä suomalaisia yrityksiä. Tapahtumateollisuus ennustaa, että ilman nopeasti käyttöön saatavia toimialalle kohdistuvia tukia toimialan palautuminen voisi viedä vuosia. Tämä tarkoittaisi myös kaiken muun tapahtumista merkittäviä tulovirtoja saavan liiketoiminnan, kuten matkailu-, hotelli- ja ravintolatoiminnan elpymisen merkittävää hidastumista. 

Tapahtumateollisuuden selvityksen mukaan tapahtuma-alan yrityksille on kohdistunut koronakriisin aikana taloudellisia tukia yhteensä noin 85 miljoonaa euroa. Alan kokonaismenetysten arvioidaan viime vuoden osalta nousevan jopa 1 900 miljoonaan euroon, joten saadut tuet vastaavat noin 4,5 % taloudellisista menetyksistä.

Tapahtumateollisuudessa toimii noin 3200 yritystä ja toimialan kokonaisarvo ennen koronaa oli 2 350 miljoonaa euroa. Ala työllistää yhteensä lähes 200 000 ihmistä.

Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus & Tapahtumateollisuus aloittavat yhteistyön: Tapahtumaelinkeinolle uusi ammattilehti – Tapahtumaviesti

Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus (TMK) sekä Tapahtumateollisuus ry ovat sopineet yhteistyöstä, jolla vahvistetaan tapahtumaelinkeinon tulevaisuutta. Yhteistyön myötä lanseerataan TMK:n julkaisema tapahtumaelinkeinon uusi ammattilehti Tapahtumaviesti, josta tulee samalla myös Tapahtumateollisuus ry:n jäsenlehti.

TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus on maamme johtavia tapahtumaelinkeinon asiantuntijoita. TMK on jo parikymmentä vuotta vastannut maamme tapahtumatietojen kokoamisesta ja muokkaamisesta julkaisukelpoiseen muotoon sekä julkaissut perinteikästä Markkinaviesti -lehteä.  TMK myös toimittaa tapahtumatiedot niin Helsingin yliopiston almanakkatoimistolle eri kalentereihin kuin valtakunnalliseen digitaaliseen tapahtumatietopalvelu Tatiin.

– Tapahtumaviesti on sitoutumaton ja itsenäinen koko suomalaisen tapahtumaelinkeinon äänenkannattaja, jota tekevät kokeneet ammattitoimittajat suurella sydämellä. Tapahtumaviestin keskeisenä ideana on kertoa laajasti ja tasapuolisesti koko suomalaisesta tapahtumaelinkeinosta ja tehdä erityyppisiä tapahtumia sekä niillä toimivia yhteisöjä tutuiksi lukijoille samalla auttaen alalla toimivia yrityksiä verkostoitumaan, kertoo Tapahtumaviestin päätoimittaja Ari Kallas. Pyrkimyksenä on taata suomalaisen tapahtumaelinkeinon hyvinvointi, positiivinen kehittyminen ja alan arvostuksen nostaminen. Tapahtumaviesti on tilattava lehti, jolla on laaja kattavuus tapahtumaelinkeinossa.

– Tämä yhteistyö tarjoaa järjestöllemme laajan viestintäkanavan. Samalla jäsenemme saavat pääsyn ajankohtaisten tapahtumatietojen ja artikkeleiden äärelle merkittävän jäsenedun, eli Tapahtumaviestin vuosikerran muodossa. Koko tapahtumaelinkeinon koko ajan tiiviimpi yhteistyö vahvistaa yritysten mahdollisuutta elpymiseen. Samalla kun teemme aktiivista, akuutin tilanteen edunvalvontaa, suuntaamme katseita jo vahvasti tulevaisuuteen, jossa tapahtumat kukoistavat jälleen kertoo johtaja Maria Sahlstedt Tapahtumateollisuus ry:stä.

Koronakriisin pahimmat vauriot ovat kohdistuneet juuri tapahtumatoimialaan. Elinkeinon oman vahvistuvan yhteistyön ja konkreettisia ratkaisuja viranomaisten sekä päättävien tahojen kanssa hakevan edunvalvonnan myötä sekä Tapahtumaviesti että Tapahtumateollisuus uskovat tapahtumaelinkeinon selviytymiseen ja uuteen nousuun.

Ensimmäisen uuden Tapahtumaviestin aineistopäivä on 3.3.2021 ja se ilmestyy 19.3.2021

Lisätietoja www.tapahtumaviesti.fi

Tapahtumateollisuus pyysi Valtiokonttorilta tarkennuksia kustannustuen hyväksyttävistä kustannuksista – nyt myös ohjelmaostot hyväksytään tuen piiriin

Useat tapahtumateollisuuden yritykset ovat saaneet yritysten kustannustuen osalta Valtiokonttorilta päätöksen, jonka mukaan tapahtumajärjestäjien tai ohjelmatoimistojen ohjelmaostoja ei ole hyväksytty yritysten kustannustuesta korvattavien kustannusten piiriin.


Tapahtumateollisuus pyysi Valtiokonttorilta asiassa harkintaa ja toimitti perustelut ohjelma-ostojen hyväksymisestä mukaan alan joustamattomiena kustannuksina. Valtiokonttori on nyt muuttanut tulkintaansa ja laajentanut yritysten kustannustuen hyväksyttävien kustannusten määritelmää tapahtuma-alalla yleisten ohjelmaostojen osalta.


Tapahtumateollisuus on ohjeistanut jäsenistöään tarkemmin asiaan liittyen. Lisätietoa ja ohjeistusta saa myös Valtiokonttorista. Yhteystiedot löytyvät linkatun sivun lopusta.

Tapahtumateollisuus ja Evento-lehti solmivat kumppanuuden

Tapahtumateollisuus ry ja Evento-lehti ovat sopineet yhteistyöstä, jonka myötä järjestö saa valmiin viestintäväylän ja Evento vahvistaa asemaansa tapahtumateollisuuden omana ammattilehtenä.

Kesäkuussa 2020 perustettu tapahtumateollisuuden keskusjärjestö Tapahtumateollisuus ry ja kymmenessä vuodessa roolinsa vakiinnuttanut tapahtumateollisuuden ammattilehti Evento ovat solmineet kumppanuuden, joka hyödyttää molempia osapuolia.

Evento tarjoaa Tapahtumateollisuus ry:lle kanavan valtakunnalliseen viestintään ja jäsenhankintaan. Yhteistyön myötä Eventolle avautuu näköalapaikka suoraan tapahtumateollisuuden ytimeen, lehden sisältö syventyy ja se palvelee lukijoita entistä paremmin.

Tapahtumateollisuus ry:n tehtävä on edistää koko tapahtumateollisuuden elinkeinotoimintaa ja sen arvoa suomalaiselle yhteiskunnalle. Tapahtumateollisuus ry on Suomen vaikuttavin tapahtumien puolestapuhuja.

Evento on kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä lehti, jonka tehtävä on korostaa ihmisten kohtaamisten merkitystä kuluttajien, työntekijöiden, yritysten ja organisaatioiden voimavarana ja markkinointiviestinnän keinona. Evento on monikanavainen media tapahtumateollisuuden ammattilaisille, inhouse-tekijöille, tilaisuuksien ja tapahtumien ostajille ja järjestäjille, viestinnäntekijöille, henkilöstöammattilaisille ja strategisesti laadukkaisiin kohtaamisiin panostaville markkinoinnin ja myynnin ammattilaisille.

– Tapahtumateollisuus ry:lle tarjoutuu kumppanuuden myötä valmis valtakunnallinen foorumi, jonka takana on Mediatalo Keskisuomalainen ja Eventon ammattitoimitus. Yhdistys keskittyy koko toimialaa hyödyttävään työhön, ja Evento toimii yhdistyksen jäsenlehtenä. Yhteistyön myötä lehden sisältö syvenee ja monipuolistuu entisestään. Avainasemassa on koko jäsenistö, jolta odotetaan aktiivista lähestymistä sisältötoiveiden muodossa. Nostetaan yhdessä alalla kuplivat ilmiöt esiin, sanoo Eventon liiketoimintajohtaja Nina Harlin.

Yhteistyö alkaa Eventon numerosta 1/2021, joka ilmestyy 18. maaliskuuta 2021.

– Tapahtumateollisuudessa on valtava potentiaali yritysten uusille liiketoimintamahdollisuuksille myös toimialan sisällä. Meidän täytyy katsoa vahvasti eteenpäin ja luoda mahdollisuuksia eri tapahtumasektoreiden välisille uusille verkostoille, jotta markkina käynnistyy vauhdilla sitten kun koronaepidemia alkaa hiipumaan. Yhteistyö Eventon kanssa on loistava mahdollisuus tähän ja laadukas lehti kotiin kannettuna on erittäin houkutteleva jäsenetu, kommentoi Tapahtumateollisuus ry:n johtaja Maria Sahlstedt.

Nyt solmittu yhteistyösopimus jatkuu toistaiseksi.

Teksti Mariaana Nelimarkka

Tapahtumateollisuus vaatii korvauksia elinkeinon kieltämisestä ja rajoittamisesta

Suunnitelma toimialan elpymiseen ja kasvuun toimitettu päättäjille

Tapahtumateollisuus ry on julkaissut kannanoton hädässä olevan tapahtumatoimialan ja kantokykynsä rajoilla olevien yritysten auttamiseksi. Keskusjärjestö vaatii hallitukselta ja eduskunnalta välittömiä toimia tapahtumiin kohdistuvista  ja perustuslaillista elinkeinovapautta rikkovista viranomaisrajoituksista johtuvien menetysten korvaamiseksi.  

Tapahtumateollisuus korostaa kannanotossaan ammattimaisten tapahtumatoimijoiden toimineen vastuullisesti läpi koko koronapandemian ja peräänkuuluttaa nyt samaa vastuunkantoa koko muulta yhteiskunnalta.

– Koronatilanne on muuttunut osissa maatamme hyvin vakavaksi ja tämän vuoksi päättäjät sekä viranomaiset ovat halunneet välittää vahvan viestin siitä, että meidän kaikkien tulisi nyt toimia erityisen vastuullisesti. Tapahtumiin kohdistuvat voimakkaat rajoitukset ja kiellot ovat yksi keino viestin välittämiseen, mutta ne aiheuttavat samalla lisää vaurioita elinkeinolle, joka on jo valmiiksi kärsinyt koronasta eniten, kertoo Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Timonen.

– Ammattimaisesti järjestetyissä yleisötapahtumissa on toimittu viranomaisohjeiden mukaisesti, eikä koronatartuntoja ole yleisöjen keskuudessa syntynyt. Turvallisuuden varmistamiseksi toteutetut toimet ja peruuntuneet tapahtumat ovat heikentäneet alan kannattavuutta ja yritysten toimintaedellytyksiä jo maaliskuusta saakka. Me olemme koronapandemian aikana olleet yhteisen vastuun kantajia ja tulemme pandemian jälkeen kantamaan vastuuta myös Suomen talouskasvusta ja elpymisestä. Sitä ennen odotamme vastuunkantoa maamme ylimmiltä päättäjiltä, Timonen jatkaa.

Tapahtumateollisuus on myös laatinut esityksen kokonaisratkaisusta tapahtumatoimialan elpymisen ja kasvun varmistamiseksi. Esitys on toimitettu hallituksen keskeisille ministereille ja ministeriöille tänään.

– Tapahtumateollisuus oli ennen koronaa nopeassa ja kannattavassa kasvussa oleva, vahvasti työvoimavaltainen ala. Nuo kasvun edellytykset ovat edelleen olemassa, kunhan nyt aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta huolehditaan. Olemme laatineet esityksemme alan kasvun ja innovaatioiden sekä koulutuksen ja tutkimuksen varmistamiseksi, järjestön edunvalvontajohtaja Kati Kuusisto listaa. 

– Toimialamme elpyminen tulee välittömästi kiihdyttämään myös muiden toimialojen, työllisyyden ja aluetalouksien elpymistä, kun tapahtumien yleisöt ja osallistujat kuluttavat laajasti myös muita palveluita. Olisi erittäin lyhytnäköistä ja ymmärtämätöntä, jos yritystemme selviytymistä koronakriisistä ei varmisteta, nyt kun meillä on tieto siitä, että rokottamisen avulla pystymme luopumaan alan toiminnan rajoituksista viimeistään syksyyn 2021 mennessä.

Tapahtumateollisuudessa toimii noin 3200 yritystä ja toimialan kokonaisarvo on 2,35 miljardia euroa. Toimiala on ollut koronaepidemian vuoksi asetettujen voimakkaiden rajoitusten kohteena jo lähes yhdeksän kuukauden ajan. Toimialan kokonaisarvosta uhkaa kuluvana vuonna kadota jopa 1,8 miljardia euroa. Alan työllistää 20 000 kokoaikaista ja 175 000 tilapäistä työntekijää. Tapahtumatoimialan välilliset vaikutukset ulottuvat myös laajasti  useille muille toimialoille sekä kunta- ja aluetalouteen.

Jopa kahden tuhannen tapahtuma-alan yrityksen toimintaa uhkaa lopetus lähikuukausina – keskusjärjestö vaatii tapahtumille nopeaa exit-strategiaa

Tapahtumateollisuus ry kartoitti lokakuussa toteutulla verkkokyselyllä jäsenyritystensä liiketoiminnan tilannetta ja näkymiä. Kyselyn tulokset ovat valmiit ja ne paljastavat toimialan dramaattisen tilanteen. Yli 70 % yrityksistä liiketoiminta on edelleen pääosin seisahduksissa ja yli 60 % alan yrityksistä arvioi selviytyvänsä enää alle puoli vuotta. 

Tapahtumateollisuus on kärsinyt koronaepidemiasta jo maaliskuun puolivälistä saakka, eikä liiketoiminta ole nykyisissä olosuhteissa päässyt käynnistymään. Vain 4 % yrityksistä ilmoitti, että liiketoimintaa on tällä hetkellä hyvissä määrin. Lähes puolessa alan yrityksistä kuluvan vuoden liikevaihto putoaa yli 80%  edelliseen vuoteen verrattuna ja 61% yrityksistä tulee tekemään merkittävästi tappiollisen tuloksen.

– Alamme yritykset on ennennäkemättömän vaikeassa tilanteessa. Pitkään jatkuneen kriisin jäljiltä kassat ovat tyhjentyneet ja samaan aikaan liiketoiminnan käynnistäminen vaatisi suurta riskinottoa, kertoo Tapahtumateollisuuden edunvalvontajohtaja Kati Kuusisto.

– Jatkuvasti muuttuva epidemiatilanne ja erilaiset suositukset heikentävät asiakkaidemme luottamusta sekä ostohalua samalla kun voimassa olevien rajoitusten noudattaminen kasvattaa tapahtumajärjestämisen kustannuksia. 

Tapahtumateollisuus ry on aloittanut tapahtumien exit-strategian luomisen yhdessä jäsenistönsä kanssa. Strategiassa tapahtumateollisuus määritellään tulevaisuuden avainalaksi, joka toimii koko kansantalouden elpymisen ja kasvun moottorina. Strategian toimenpiteet tähtäävät turvallisen ja taloudellisesti kannattavan tapahtumajärjestämisen mallin synnyttämiseen sekä tapahtumatoimialan elpymisen ja kasvun varmistamiseen.

– Riittävän taloudellisen tuen tulee olla ensisijainen ja välitön toimenpide, jotta alamme toiminnalle elintärkeän ekosysteemin vauriot eivät ennätä muodostua pysyviksi. Heti tämän jälkeen alan toimijoiden, viranomaisten ja ministeriöiden välisessä yhteistyössä tulee varmistaa, että tapahtumatoiminnan rajoitukset ja suositukset ovat tarkoituksenmukaisella tasolla. Kaikki markkinoilla olevat keinot turvallisten tapahtumien toteuttamiseksi, kuten vaikkapa toimiva pikatestaus tulee myös ottaa laajamittaisesti käyttöön. Samanaikaisesti tulee palauttaa asiakkaiden luottamus ja viestiä heille, että turvallisiin tapahtumiin osallistuminen on ok, listaa Kuusisto.

Tapahtumateollisuudessa toimii noin 3200 yritystä ja toimialan kokonaisarvo on 2,35 miljardia euroa. Toimiala on ollut koronaepidemian vuoksi asetettujen voimakkaiden rajoitusten kohteena jo puolen vuoden ajan. Toimialan kokonaisarvosta uhkaa kuluvana vuonna kadota jopa 1,5 miljardia euroa. Alan työllistää 20 000 kokoaikaista ja 175 000 tilapäistä työntekijää. Tapahtumatoimialan välilliset vaikutukset ulottuvat myös useille muille toimialoille sekä kunta- ja aluetalouteen.

Harkitsemattomat julkiset kommentit ja virheelliset uutisoinnit syventävät tapahtuma-alan kriisiä entisestään

Tapahtumateollisuuden avoin kirje asiantuntijoille, viranomaisille, päättäjille ja medialle

Tapahtumateollisuus ry ilmaisee painavan toiveensa, jotta tapahtumia koskevien julkisten kommenttien ja uutisointien osalta noudatetaan sekä hyvää harkintaa ja faktojen tarkistusta että eri viranomaisten työnjakoa ja vastuusuhteita. Koronaepidemian vuoksi jo puoli vuotta jatkuneen syvän liiketoiminnallisen kriisin keskellä oleva tapahtumatoimiala pyrkii parhaillaan rakentamaan edellytyksiä ammattimaisesti ja turvallisesti järjestettyjen tapahtumien toteuttamiseksi sekä yleisöjen luottamuksen palauttamiseksi.  Julkisuudessa esitetyt, tapahtumia koskevat harkitsemattomat tai virheelliset kommentit ja uutisoinnit ovat aiheuttaneet heti julkaisuhetkellään peruutuksia kymmenille tapahtumille.

Tapahtumateollisuus korostaa, että ammattimaisesti järjestetyissä tapahtumissa osallistujien turvallisuus on etusijalla. Ammattimaisesti järjestettyjen tapahtumien lisäksi Suomessa toteutetaan jatkuvasti myös harrastustason tapahtumia sekä ihmisten vapaita kokoontumisia, joiden järjestäjien valmiudet turvallisuuden varmistamiseksi vaihtelevat suuresti. Julkisessa keskustelussa tulee erottaa nämä erilaiset tapahtumat toisistaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 24.9.2020 julkaiseman tiedotteen mukaan koronatartuntoja on viime aikoina tapahtunut muun muassa perhepiirissä, harrastustoiminnassa, oppilaitoksissa ja yksityistilaisuuksissa.  Päättäjien ja viranomaisten tulee löytää keinoja, joilla voidaan vaikuttaa täsmällisesti tähän tilanteeseen. Ammattimaisesti järjestettävät yleisötilaisuudet eivät ole tämän hetken koronatartuntojen lähde. Niiden kieltäminen ei ole ratkaisu koronaepidemian kiihtymiseen, mutta tulisi aiheuttamaan massivisia ongelmia tapahtumatoimialalla ja yhteiskunnassa laajemmin.

Ammattimaiset tapahtumajärjestäjät ovat koronaepidemian aikana tehneet investointeja ja toteuttaneet kattavia toimenpiteitä, jotta turvallinen tapahtumajärjestäminen ja yritysten liiketoiminta olisivat edelleen mahdollisia. Vääränlaisista ulostuloista ja uutisoinneista aiheutuneet asiakkaiden ja jopa kokonaisten tapahtumien peruutukset syventävät alan yritysten tappioita entuudestaan ja uhkaavat kymmenien tuhansien ihmisten toimeentuloa.

Tapahtuma-alalla toimii Suomessa yli 3200 yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin 20 000 kokoaikaista ja jopa 175 000 tilapäistä työntekijää. Tapahtuma-alan kokonaisarvo on 2,35 miljardia euroa. Tapahtumilla on lisäksi mittavat välilliset vaikutukset muille toimialoille sekä kunta- ja aluetalouteen.

Tapahtumateollisuus ry lausui näkemyksensä yritysten kustannustuesta annetusta lakiesityksestä

Tapahtumateollisuus ry on tänään antanut eduskunnan talousvaliokunnalle kirjallisen asiantuntijanlausunnon koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta.

Esitetyn tuen perusajatus on eduskunnan linjauksen mukaisesti, että se kohdentuisi koronaepidemiasta pahiten kärsineille toimialoille ja yrityksille. Kustannustuen tavoitteena on vähentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää turvaamalla yritystoiminnan jatkuvuutta ja ylläpitämällä taloudellista tuotantokapasiteettia. Tuen tarkoitus on edistää talouden nopeaa elpymistä akuutin kriisin jälkeen. 

Tapahtumateollisuus ry:n perustamiskokous 10.6.

Tapahtumateollisuus ry esitti tärkeimpinä huomioina lakiesityksen täsmentämiseksi seuraavaa:

  1. Tapahtumaliiketoimintaa on rajoitettu lainsäädännöllä voimakkaammin kuin mitään muuta toimialaa. Tapahtumaliiketoiminnan rajoitukset jatkuvat edelleen voimakkaina ja niiden päättyessä liiketoiminnan käynnistyminen tapahtuu viiveellä. Tapahtumateollisuus on koronan pahin kärsijä.

  2. Toimialojen yhdenvertainen kohtelu on tärkeää yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi. Ravitsemisliiketoimintaa on lainsäädännöllä voimakkaasti rajoitettu, jolloin eduskunta on katsonut tarpeelliseksi tehdä järjestelyt yhtäältä kohtuulliselle rahalliselle kompensaatiolle ja toisaalta rajoitusvelvoitteen vaikutusten lieventämiseksi muutoin. Tapahtuma-alan liiketoimintaa on rajoitettu ravintola-alaa enemmän ja pitkävaikutteisemmin. Tapahtuma-ala tarvitsee kohtuullisen ja pitkävaikutteisen rahallisen kompensaation valtion toimista johtuneesta liiketoiminnan totaalisesta keskeytymisestä.

  3. Toimialaluokitus kustannustuen perusteena on ongelmallinen, koska nykyinen, vanhentunut toimialaluokittelu ei tunnista tapahtumateollisuutta toimialana, jolloin tapahtuma-alojen yritykset ovat hajallaan eri toimialoilla. Tapahtumaelinkeinojen elossa säilyminen ei voi jäädä valtiokonttorin poikkeuspäätösten varaan, vaan lakiin tarvitaan erillinen hätäkategoria tai sen tulee muuten varmistaa tuen kohdistuminen eniten kärsineille yrityksille.

  4. Esitetty tukikauden kesto (2 kk) on tapahtumateollisuudelle sekä riittämätön että epäoikeudenmukainen. Korvattavien kustannusten sisältö ei esitetyn mukaisena myöskään huomioi tapahtuma-alojen liiketoiminnan luonnetta. Yleisötilaisuuksiin kohdistuneet rajoitukset astuivat voimaan 13.3.2020 ja pysäyttivät täydellisesti koko tapahtumateollisuuden liiketoiminnan. Tapahtuma-alan yritysten liiketoiminnan kustannukset syntyvät pitkällä ajalla ennen tapahtuman toteutumista, kun tapahtumaa suunnitellaan ja valmistellaan. Tapahtumista saatavat tulot taas realisoituvat suurimmilta osin vasta aivan loppuvaiheessa joko lipunmyyntitulojen tai tapahtuman tilaajan maksaman loppulaskun muodossa.

  5. Tapahtumat ovat moottori, joka kasvattaa muun elinkeinoelämän ja yhteiskunnan hyvinvointia sekä mahdollistaa Suomen talouden elpymisen. Tapahtumat saavat liikkeelle suuria yleisöjä, jotka tutkitusti käyttävät rahaa niin matkailu-, majoitus-, liikkumis- kuin ravitsemuspalveluihin. Tapahtumat ovat monelle kotimaiselle ja kansainväliselle yritykselle merkittävä kohtaamisten ja kaupankäynnin luonnin väline. Tapahtuma-alan toimintaedellytysten turvaaminen on välttämätöntä monien muiden toimialojen elpymisen varmistamiseksi. Tapahtumat myös vahvistavat yleistä hyvinvointia, demokratiaa ja yhteiskuntarauhaa.

Tärkeimpien huomioiden taustalle kerrottiin myös laajempaa lisätietoa mm. tapahtumateollisuuden asemasta koronasta pahiten kärsineenä toimialana, ehdotetun hätäkategorian sisällöstä, tapahtumaliiketoiminnan kustannusrakenteen erityispiirteistä sekä tapahtumien merkityksestä muiden toimialojen ja koko yhteiskunnan elinvoiman hyvinvoinnille.

Voit lukea koko lausunnon täältä.

Tapahtuma-alojen toimijat yhdistyivät

Uusi toimialajärjestö Tapahtumateollisuus ry on perustettu

Suomalaisten tapahtuma-alojen elinkeinojen edustajat ovat perustaneet teollisuuden yhteisen keskusjärjestön Tapahtumateollisuus ry:n. Järjestön tavoitteena on edistää tapahtumaelinkeinojen toimintaedellytyksiä sekä toimia tapahtumien vaikuttavimpana puolestapuhujana yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Perustamiskokous pidettiin eilen keskiviikkona 10.6. Helsingissä.

Perustamiskokous 10.6.

Puheenjohtajaksi Pekka Timonen

Perustamiskokouksessa järjestön puheenjohtajaksi valittiin Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen. Varapuheenjohtajaksi nimitettiin Kalle Marttinen Suomen Palloliitosta.

Pekka Timonen

Tapahtumateollisuus ry tulee ottamaan kantaa koronaepidemian aiheuttamiin seuraamuksiin

Suomalaisessa tapahtumateollisuudessa toimivat yritykset ja muut elinkeinojen harjoittajat ovat sekä tapahtumajärjestäjiä että erilaisia tapahtuma-alan palveluita ja asiantuntemusta tarjoavia toimijoita. Kokonaisuutena kyseessä on miljardiluokan teollisuus, jossa toimii tuhansia toimijoita koko Suomen alueella. Uusi keskusjärjestö Tapahtumateollisuus ry tulee ensimmäisinä toimenpiteinään ottamaan kantaa koronaepidemian aiheuttamiin seuraamuksiin sekä avaamaan keskustelun ja yhteistyön ministeriöiden, viranomaisten ja poliittisten päättäjien suuntaan.

Tapahtumateollisuus ry:n perustajajäsenet

Tapahtumateollisuus ry:n perustajajäsenet koostuvat monipuolisesta joukosta tapahtuma-alan ammattilaisia, joiden yhteisenä mielenkiinnon kohteena on koko alan arvostuksen nostaminen ja edunvalvonta.

amepa Oy

Bright Finland

Broadway Finland Oy

Evento

Fair Factory Oy

Fire Factory Oy

Fullsteam Agency Oy

Helsingin Rock and Roll Oy

Jääkiekon SM-liiga Oy

Kirkkopalvelut ry

KOKO Tapahtuma OSK

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

Lataamo Group Oy

Lippupiste Oy

Live Nation Finland Oy

LiveFIN ry

Local Crew Oy

Lyyti Oy

MagnumLive Oy

Messu- ja somistusalan liitto ry

MeTa ry

MySpeaker Oy

Oy Aku`s Factory Ltd / Akun Tehdas

Ramirent Finland Oy

Securitas Events Oy

Sound Engine

Sponsorointi & Tapahtumat ry

Stadion-säätiö sr

Stopteltat Oy

Sun Effects Oy

Sunborn Live

Suomen kansallisooppera ja -baletti

Suomen Hippos ry

Suomen Palloliitto ry

Tampere Deck and Arena Management Oy

Tampere-talo Oy

Tapiolan Monitoimiareena Oy

Tiketti Oy

Torvinen Showtekniikka

Turku Live

Vantaan Festivaalit Oy

Verkatehdas Oy

Warner Music Live

Wulff Entre Oy