Tapahtumateollisuuden eurovaalitavoitteina sisämarkkinoiden kehittäminen ja alan tunnistaminen

Tapahtumateollisuus ry on julkaissut eurovaalitavoitteensa. EU:n kauppapoliittisen aseman ja elinkeinoelämän elinvoiman näkökulmasta sisämarkkinoiden toimivuus on EU:n keskeinen tehtävä. Tapahtuma-alan näkökulmasta tässä ja tapahtuma-alan tunnistamisessa on vielä kehittämistä.

Tapahtuma-ala on tunnistettava elinkeinona myös EU-tasolla

Niin kansallisessa kuin EU-tason sääntelyssä tapahtumaelinkeinon kehittymistä haittaa se, ettei alaa tunnisteta kunnolla. Esimerkiksi vastikään uudistettu NACE-toimialaluokitus jättää tapahtumaelinkeinon yhä valitettavan hajalleen.

Kun tapahtumaelinkeinoa ei tunnisteta, ei voida muodostaa strategiaa ja poliittista linjaa alan edistämiseksi. Kun ala ei löydy tilastoista, alan tilanteesta ja toimista alan eteen ei saada tietoa. Tällöin myöskään lainsäädännössä tai julkisissa palveluissa ei tunnisteta alaa eikä sen erityispiirteitä. Kansainväliset NACE- ja ISIC-luokitukset onkin uudistettava niin, että tapahtuma-ala tunnistetaan omana elinkeinonaan.

Tapahtumapolitiikka on kaupunkipolitiikkaa ja toisin päin

Tapahtumien merkitys kaupunkien ja niiden keskustojen elinvoimalle on kasvanut muun muassa verkkokaupan lisääntyessä. Tämä kaupunkipolitiikassa ja kaupunkien elinvoimaisuuden perusteissa tapahtunut muutos on yleismaailmallinen ilmiö.

Tapahtumaelinkeinon ja elämystalouden merkityksen kasvu edellyttää siksi eurooppalaista politiikkaa. Tapahtumat ja tapahtumallisuus onkin huomioitava EU:n kaupunkipoliittisissa linjauksissa ja kaupunkikehityksen ajurina.

Vahvempaa elinkeinopolitiikkaa kasvavan toimialan toimintaedellytysten edistämiseksi

EU:lle tarvitaan myös elinkeinopoliittinen strategia tapahtumaelinkeinon edistämiseksi. Osana strategiaa on tunnistettava ja purettava esteitä sisämarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi. Virka- ja poliittinen vastuu tapahtumaelinkeinon toimintaedellytysten kehittämisestä on keskitettävä sisämarkkinoista, teollisuudesta ja yrittäjyydestä vastaavalle pääosastolle.

Suomessa tapahtumaelinkeinoon on kohdistettu elinkeinon näkökulmasta erityisen vaikeasti sovellettavaa rakennusalan sääntelyä. Tämä soveltamislinja on mahdollinen, koska direktiivi sallii sen. Tapahtumat tuleekin sulkea yksiselitteisesti pois rakennustyön turvallisuusdirektiivin soveltamisalasta.

——————————-

Tapahtumateollisuus ry on tapahtumaelinkeinon valtakunnallinen keskusjärjestö. Tapahtumateollisuus edustaa ammattimaisia tapahtumajärjestäjiä, tapahtumapaikkoja, tapahtumatekniikan ja -rakenteiden palveluita, tapahtumien lipunmyynti-, esiintyjä-, turvallisuus- ja cateringpalveluita, tapahtumamyyjiä sekä muita tapahtumille suunnattuja palveluja, suunnittelua ja konsultointia.

www.tapahtumateollisuus.fi

Lisätietoja:

Sami Kerman p. 040 563 4655 / sami.kerman@tapahtumateollisuus.fi
toimitusjohtaja, Tapahtumateollisuus ry