Lausunto asuin-, majoitus- ja työtiloista

Tapahtumateollisuus ry esittää lausuntonaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakentamislain 40 a § ja ympäristöministeriön asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista seuraavaa:

Useimmiten tapahtumat tuovat järjestämispaikkakunnalle ulkopaikkakuntalaisia, jotka tarvitsevat monesti tapahtuman ajaksi itselleen myös majoitusta. Mitä suurempi tapahtuma on kävijämäärällä mitaten kyseessä, sitä suurempi on yleensä myös majoitustarve. Tapahtumateollisuus ry:n jäsenyrityksen Salmi Platformin vuodelta 2023 keräämän kävijätiedon perusteella 59 % tapahtumakävijöistä oli ulkopaikkakuntalaisia ja 41 % paikallisia. Ulkopaikkakuntalaisista 57 % yöpyi osana tapahtumakäyntiä ja keskimääräinen viipymä oli 2,65 vuorokautta. Tapahtumat tuovat toisin sanoen merkittävän määrän asiakkaita myös majoituspalveluille.

Isoimmat tapahtumat tuovat järjestämispaikkakunnilleen monesti myös niin paljon kävijöitä, ettei paikkakunnan hotelli- ja muu majoituskapasiteetti riittäisi tapahtumakävijöille. Toisaalta kapasiteettia ei ole taloudellisesti tarkoituksenmukaistakaan rakentaa huippukysynnälle. Asuntojen lyhytvuokraus tarjoaa tässä lähes välttämättömän lisäresurssin, jotta kävijämäärältään suuria tapahtumia voidaan järjestää. Lyhytvuokraus monipuolistaa majoitustarjontaa ja auttaa erilaisten yleisöjen houkuttelemisessa tapahtumiin.

Nykyiselläänkin tapahtumakävijät hyödyntävät kyllä hotellimajoitusta eikä lyhytvuokraus ole uhannut tapahtumien tuottamaa hotellipalveluiden kysyntää. Esimerkiksi Lahdessa kesällä 2023 järjestetystä Ironman-kilpailusta hyötyivät hotellit Kouvolaa ja Helsinkiä myöten. Ilman lyhytvuokraustoimintaa tapahtuman aiheuttamaan piikkikysyntään olisi ollut hyvin haastavaa vastata.

Asuntojen lyhytvuokraus on paitsi tapahtumakävijöille olennainen lisäkapasiteetti, myös usein tapahtumaorganisaatioiden omiin majoitustarpeisiin sopivin ja kustannustehokkain ratkaisu. Tapahtumateollisuus ry kantaa myös huolta, että jos päätösvalta lyhytvuokrauksen kieltämisestä annetaan kunnille, on — erityisesti ulkomaisten — tapahtumajärjestäjien ja -kävijöiden vaikea hahmottaa ja selvittää, millaiset mahdollisuudet majoittumiseen eri paikkakunnilla on. Etenkin kun päätökset tapahtuman järjestämisestä ja järjestämispaikkakunnasta tehdään monesti jo jopa vuosia ennen kuin tapahtuma järjestetään.

Tapahtumateollisuus ry on tapahtumaelinkeinon valtakunnallinen keskusjärjestö. Tapahtumateollisuus edustaa ammattimaisia tapahtumajärjestäjiä, tapahtumapaikkoja, tapahtumatekniikan ja -rakenteiden palveluita, tapahtumien lipunmyynti-, esiintyjä-, turvallisuus- ja cateringpalveluita, tapahtumamyyjiä sekä muita tapahtumille suunnattuja palveluja, suunnittelua ja konsultointia.

www.tapahtumateollisuus.fi

Lisätietoja:

Sami Kerman p. 040 563 4655 / sami.kerman@tapahtumateollisuus.fi
toimitusjohtaja, Tapahtumateollisuus ry

Olli-Poika Parviainen p. 03 621 2900 / olli-poika.parviainen@tapahtumateollisuus.fi
hallituksen puheenjohtaja, Tapahtumateollisuus ry

Kalle Marttinen p. 040 823 5273 / kalle.marttinen@tapahtumateollisuus.fi 
hallituksen varapuheenjohtaja, Tapahtumateollisuus ry