Tapahtumateollisuus vaatii rajoituksia kompensoivien tukitoimien julkistamista välittömästi

Hallitus linjasi tiistaina koronarajoitusten kiristämisestä. Tapahtumateollisuuden yritysten toiminta vaikeutuu merkittävästi ja jopa pysähtyy, kun sekä yleisötilaisuuksien että ravintoloiden rajoituksia tiukennetaan.

– Tapahtumia suljetaan jälleen ilman mitään tietoa kompensoivista tukitoimista. Hallituksen olisi tullut julkistaa esitykset kattavista tuista samassa yhteydessä uusien rajoitusten kanssa, sanoo Tapahtumateollisuuden hallituksen puheenjohtaja Pekka Timonen.

– Suomalaisille yrityksille ja työntekijöille tilanne on kohtuuton. Tapahtuma-alan tuet ovat jo nyt Suomessa pienempiä ja tukikatot alhaisempia kuin vastaavissa EU-maissa.

Tapahtumateollisuus on toistuvasti esittänyt parannuksia yritysten kustannustuen ja tapahtumien takuutuen kriteereihin. Tapahtumien takuutuki tulee saattaa takaisin voimaan ja sitä tulee korjata siten, että kaikenlaiset tapahtumat ja tapahtuma-alan yritykset ovat kattavasti sen piirissä myös takautuvasti. Yrityskohtainen tukikatto tulee nostaa vähintään viiteen miljoonaan euroon – useissa EU-maissa tukikatto on kymmenen miljoonaa.

Alueelliset päätökset poikkeavat valtioneuvoston linjasta – uhkana sekava ja epätasa-arvoinen tilanne

Hallituksen suosituksen mukaan koronapassin käyttöä rajoitettaisiin 28.12.2021 alkaen kolmen viikon ajan tapahtumissa, joissa yleisöllä ei ole merkittyä istumapaikkaa. Alueelliset viranomaiset kuitenkin tekevät päätökset rajoituksista itsenäiseen harkintaan perustuen. Useilla alueilla on annettu hallituksen linjausta kireämpiä suosituksia, ja alkuviikosta voimaan on astunut aluehallintoviranomaisen päätöksiä, joilla yleisötilaisuudet on kielletty kokonaan.

– Toimialallemme on erittäin tärkeää, että edes osa yleisötilaisuuksista voi edelleen toimia koronapassin avulla ilman rajoituksia. Hallituksen suositus ei kuitenkaan takaa alamme toimintaedellytyksiä, vaan tilanne on jälleen sekava ja näkymä olematon. Nyt tiputaan korkealta ja kovaa, puskureita ei ole vielä ehtinyt muodostua, Timonen kertoo.

Koronapassi luotiin työkaluksi, jolla yhteiskuntaan saadaan ennakoitavuutta ja vakautetaan luottamusta. Sen laaja käyttö täytyy palauttaa voimaan mahdollisimman pian. Yhteiskunnan vakaudesta huolehtiminen on maamme hallituksen tärkein tehtävä, Timonen päättää.