Tapahtumien yleisöt ja asiakkaat odottavat tapahtumien paluuta – vahvistettu exit ja takuutuki vakauttaisivat markkinaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksen tapahtumien exit-suunnitelmaksi. Ehdotus viedään seuraavaksi valtioneuvoston käsittelyyn. Tapahtuma-alan markkinan vakauttamisen ja alan kansainvälisen kilpailukyvyn turvaamiseksi vahvistukset exitin ja takuutuen osalta tarvitaan pikaisesti.

Tapahtuma-ala on ollut yksi koronan pahimmista kärsijöistä. Tapahtumiin kohdistuvat voimakkaat viranomaisrajoitukset ja kiellot ovat aiheuttaneet lukemattomia tapahtumien peruuntumisia ja siirtoja jo viime keväästä saakka. Pitkään jatkunut tilanne on aiheuttanut suurta epävarmuutta sekä tapahtumien kuluttajamarkkinassa että tapahtumia järjestävien yritysasiakkaiden parissa.

– Tapahtumia on pääasiassa peruttu ja siirretty jo vuoden ajan. Nyt tarvitaan vahvistettu exit-suunnitelma sekä alalle laajasti vaikuttava takuutuki, jotta asiakkaiden luottamusta voidaan vahvistaa ja yritykset pääsevät käynnistämään toimintaansa. Meillä on esimerkkejä jo useista Euroopan maista siitä, kuinka takuutuen ja vahvistetun exitin myötä asiakkaat uskaltavat taas tehdä ostopäätöksiä, kertoo OKM-työryhmässä mukana ollut Tapahtumateollisuuden johtaja Maria Sahlstedt.

Nyt esitelty exit-suunnitelma sisältää epidemiatilanteeseen sidoksissa olevat portaat tapahtumien avautumiseksi. Tapahtumat pääsisivät käynnistymään rajoitetusti valtakunnallisen epidemiatilanteen helpottaessa. Epidemian edelleen rauhoittuessa valtakunnallisesti voitaisiin perus- ja kiihtymisvaiheen alueilla lieventää rajoituksia entisestään. Rajoituksista luovuttaisiin lopulta kokonaan valtakunnallisen rokotekattavuuden muodostuessa riittäväksi.

– Tapahtuma-ala on toiminut vastuullisesti ja uhrannut paljon suomalaisten terveyden suojelemiseksi. Odotamme nyt kaikki epidemiatilanteen helpottumista, jolloin myös tapahtumia päästään jälleen avaamaan. Alan riskinkantokykyä vahvistamaan tarvitaan nopeasti myös laajavaikutteinen tapahtumien takuutuki, jonka tulee kattaa koko loppuvuoden tapahtumat, Sahlstedt painottaa.

– Yleisöt ja osallistujat odottavat sitä, että kasvokkainen kohtaaminen on jälleen turvallista. Tapahtumien avautuminen tulee vauhdittamaan myös muiden koronasta pahoin kärsineiden alojen elpymistä ja synnyttämään paljon työtä. Korona-aika on synnyttänyt patoutunutta kysyntää, jonka purkautuminen tarkoittaisi koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin vahvistumista.