Tapahtumateollisuuden avoin kirje Suomen hallitukselle 26.3.2021

Viimeisinä viikkoina hallitus on päättänyt valmistella kiireisesti taloudelliset kompensaatiot niille toimialoille ja elinkeinoille, jotka ovat kohdanneet koronaepidemian vuoksi asetettuja elinkeinotoiminnan sulkuja. Parhaillaan kiireellisessä valmistelussa ovat taloudelliset kompensaatiot yrityksille, joiden liiketoiminta tulee kärsimään hallituksen päättämistä liikkumisrajoituksista.

Tapahtumateollisuuden 3200 yrityksen elinkeinotoiminta ja lähes 200 000 työntekijän toimeentulo ovat kärsineet ihmisten kokoontumisten rajoittamisesta yhtämittaisesti jo vuoden. Alan yritysten liikevaihdot ovat pudonneet koronaepidemian keston ajalta keskimäärin 74 %. Joulukuun alusta saakka tapahtumat ovat olleet kokonaan kiellettyjä ja yli puolet alan yrityksistä on menettänyt tältä ajalta yli 90 % liikevaihdostaan. Kuluvan vuoden tappiot tulevat nousemaan vähintään 700 miljoonaan euroon. Joka toinen alan yritys ilmoittaa olevansa vaikeuksissa ja yli neljännes on joutunut irtisanomaan työntekijöitään.

Yrityksiä palveleva velkaneuvonta on ruuhkautunut yhteydenottojen nelinkertaistumisen vuoksi. Tapahtuma-, majoitus ja ravitsemisalan yrittäjät pyytävät nyt neuvoja yritystoiminnan lopettamiseksi. Tapahtuma-alan kriisi voimistaa myös muiden toimialojen kriisiä.

Tapahtumateollisuuden yrittäjien tarinat kuulostavat tältä:

Me rakennamme messuosastot ja teemme yritysasiakkaalle osallistumisen messuille mahdolliseksi. Nyt on jo yli vuoden ajan rajoitettu kokoontumista. Nämä toimenpiteet ovat aiheuttaneet sen, että messurakentamisen yritysten liikevaihto on romahtanut viimeiseltä vuodelta sataprosenttisesti, ilman taloudellisia kompensaatioita.  Oma yritykseni on saanut taloudellista tukea hieman yli 30 000 euroa. Menetykset ovat noin 800 000 euroa. Yrittäjänä olen saanut palkkaa viimeksi viime vuoden elokuussa. Kaikki työntekijät on irtisanottu. Yritys on joutunut ottamaan velkaa selviytyäkseen vuokrasta, pakollisista vakuutuksista ja muista kuluista. Velkaa on kertynyt jo 80 000 euroa. Yritys oli velaton ennen koronaepidemian alkamista. En enää selviä taloudellisesti henkilökohtaisessa elämässä. Olen joutunut myymään omaisuutta ja lainaamaan rahaa vanhemmilta ja sisaruksiltani.”

Arvoisa hallitus – te olette luvanneet:

  • Tapahtuma-alan yrityksille laajasti vaikuttavan taloudellisen tuen
  • Vahvistetun tapahtuma-alan exit-suunnitelman
  • Koronaepidemian vuoksi asetettavien rajoitusten tarkkarajaisuutta, oikeasuhtaisuutta ja oikea-aikaisuutta.
  • Toimialojen yhdenvertaista kohtelua

Näiden lupausten toteutumista odottaessa kokonainen toimiala tuhoutuu parhaillaan. Useissa muissa Euroopan maissa näihin asioihin on onnistuttu löytämään vaikuttavia ratkaisuja.

Samalla tapahtuma-alan toimijoiden luottamus hallituksen toimintaan sekä usko Suomeen sivistys- ja oikeusvaltiona murentuvat kovaa vauhtia. Mittavien taloudellisten vaurioiden lisäksi myös näitä henkisiä vaurioita tullaan yhteiskunnassamme korjaamaan vielä pitkään.

Tapahtumateollisuus pyytää hallitukselta vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

– Onko hallituksessa ymmärretty, että tapahtumateollisuus on merkittävä toimiala ja elinkeino?

– Onko hallituksessa ymmärretty, että kustannustuella ei voida riittävästi tukea liiketoimintaa, joka on rajoitusten vuoksi pysähdyksissä?

– Hallitus on päättänyt edistää toimenpiteitä, joilla voidaan tukea tapahtumateollisuuden toimialaa tulevaisuudessa. Miksi hallitus on päättänyt jättää joulukuusta saakka suljettuna olevan toimialan ilman taloudellisia kompensaatioita?