Esitys tapahtumatakuuksi jättäisi pääosan tapahtumista tuen ulkopuolelle ja eriarvoistaisi rajusti alan toimijoita

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut lakiesityksen tapahtumatakuusta. Maanantaina lausunnoille lähetetty esitys tapahtumien takuutueksi on kuitenkin monilta osin puutteellinen ja asettaisi alan toimijat vahvasti eriarvoiseen asemaan. 

Yli vuoden ajan voimakkaiden rajoitus- ja sulkutoimien kohteena ollut tapahtumateollisuus on odottanut työ- ja elinkeinoministeriön esitystä loppuvuoden 2021 tapahtumien tuotantoa varmistavasta tapahtumatakuusta.  Tuella korvattaisiin viranomaismääräysten aiheuttamissa tapahtumien peruutus- ja rajoitustilanteissa osa tapahtuman toteutuneista tuotantokuluista.

Maanantaina 29.3. lausuntokierrokselle lähetetty esitys ei täytä alan tarpeita, vaan jättäisi perusteetta suuren osan toimialasta takuun ulkopuolelle. Lisäksi takuutuki kohdistuisi vain kesäkauden tapahtumiin.

– Hyvä että tapahtumatuen tarve on vihdoin tunnistettu. Sen kuitenkin pitää myös toimia tarkoituksessaan. Siksi tukimallia täytyy korjata ennen eduskunnan päätöstä, sillä ehdotetussa muodossa takuutuki jättäisi laajan osan tapahtumista kokonaan tuen ulkopuolelle, toteaa Tapahtumateollisuuden puheenjohtaja Pekka Timonen.

Tapahtumateollisuudessa toimii Suomessa 3200 yritystä. Yritykset palvelevat normaalisti suurta määrää erilaisia tapahtumia, joten mikään yksittäinen tapahtumalaji ei tarjoa riittävästi työtä toimialan yritysverkostolle. Nyt esitetty tapahtumatakuu kohdistuisi pääasiassa festivaaleihin ja kesän suurtapahtumiin, joiden työllistävä vaikutus on koko toimialaan nähden varsin kapea-alainen. Samalla tuen alueellinen kattavuus olisi heikko.

Esityksen mukaan tuki kattaisi esimerkiksi uskonnolliset tapahtumat, mutta jättäisi kokonaan ulkopuolelle kaiken ympärivuotisen tapahtumatoiminnan sekä muun muassa yritysmuotoisen teatteritoiminnan ja urheilun ammattilaissarjojen toiminnan.

– Takuutuen tulee tarjota selkänoja varmistamaan toimialan uudelleen avautuminen  ja laajan elinkeinotoiminnan elpyminen. Esitetty takuumalli kohdistuisi pääasiassa festivaaleihin ja yksittäisiin suurtapahtumiin. Tällainen rajaus on hyvin kapea ja näkemyksetön, sillä toimialan liikevaihto ja työpaikat syntyvät laaja-alaisesta tapahtumatoiminnasta, jota tarvitaan koko ekosysteemin työllistämiseksi.

Nyt annetun esityksen mukaan takuun ulkopuolelle olisivat jäämässä mm. kesäteatterit, urheilusarjat, musiikkiklubit sekä messu- ja kongressikeskusten toiminta.  Myös takuutuen voimassaolo on ministeriön esityksessä rajattu 30.9. asti. Aikarajaus ei huomioi tapahtuma-alan tuotantojen valmistelun aikajännettä ja se ei myöskään kattaisi yhtä alan aktiivisimmista toimintakausista.

– Pelkän kesän kattava takuutuki olisi pitänyt säätää viimeistään tammikuussa. Edellytämme takuutuelta turvaa myös syyskauden tapahtumien varmistamiseen. Syksyllä ja alkutalvesta järjestetään paljon messuja ja yritystapahtumia sekä viihde- ja seminaaritapahtumia. Ne on saatava kattavasti takuutuen piiriin, vaatii puheenjohtaja Timonen.

Useat Euroopan maat kuten Saksa, Itävalta, Tanska, Hollanti ja Viro ovat jo ilmoittaneet laajan tapahtumien takuutuen käyttöönotosta.