Tapahtumateollisuuden kriisi kärjistymässä – koko vuoden tapahtumat vaarassa ilman nopeita tukitoimia

Tapahtumateollisuudelle luvatuilla, vaikuttavilla tukiratkaisuilla ja yhteiskunnan exit-näkymän luomisella on kiire. Tapahtumateollisuus ry:n jäsenyrityksilleen viime viikolla teettämän kyselyn tulosten mukaan lähes kolmen sadan tapahtuma-alan yrityksen liiketoiminta on uhattuna välittömästi ja jopa 2 300 yrityksessä toimintaedellytykset ovat vaarassa päättyä seuraavan puolen vuoden aikana. Alan viimeisin, yli kaksi kuukautta jatkunut tapahtumien sulku sekä exit-näkymän puute uhkaavat nyt useiden kuluvan vuoden tapahtumien toteutumista ja koko toimialan tulevaisuutta Suomessa.

Tapahtumateollisuus kannattaa ministeri Lintilän viikonloppuna esille nostamaa tapahtumien takuutukea ja edellyttää rajoitusten purkamisen mittareiden julkistusta. Järjestö korostaa toimenpiteiden kiireellisyyttä, sillä päätösten viivästyessä alan koko loppuvuosi on vaarassa. Useat festivaalit, konsertit, urheilutapahtumat sekä messut ja kongressit ovat lähiviikkoina lopullisten päätösten edessä sen osalta, onko järjestämiseen liittyvää taloudellista riskiä mahdollista nykytilanteessa kantaa.  

– Ymmärrämme, että aikataulua rajoitusten purkamiselle ei voida luvata, mutta kriteereiden määrittäminen ja julkistaminen on olennaisen tärkeää. Ala ei pysty toimimaan ilman tulevaisuuden näkymää. Enää ei puhuta siitä kaatuvatko alamme yritykset, vaan siitä kuinka suuria ja pitkäkestoisia vaurioita joudumme korjaamaan, sanoo Tapahtumateollisuuden johtaja Kati Kuusisto.

Tapahtumateollisuuden teettämässä kyselyssä 75 % alan yrityksistä katsoo, että tapahtumien takuutuki vahvistaisi toimintaedellytyksiä jossain määrin tai merkittävästi.

-Tapahtumien takuutuki vahvistaisi alamme yritysten uskallusta ja kykyä suunnitella tulevaa. Päätös tuesta tulee saada nopeasti ja  vaikuttavan tuen tulee huomioida alan koko yritysverkosto. Useat Euroopan maat ovat jo julkistaneet vastaavia tukia, kertoo Kuusisto.

– Myös yleisöt odottavat tapahtumien paluuta ja viime kesältä tälle vuodelle siirrettyjen tapahtumien jo myytyjen lippujen palautus on ollut hyvin vähäistä. Valtion kannattaa useasta syystä vahvistaa tapahtuma-alan käynnistymisen mahdollisuuksia, Kuusisto painottaa.

Tapahtumateollisuus on moderni toimiala, jonka toiminta perustuu vahvasti erikoistuneiden yritysten verkostomaiseen toimintaan. Alan yrityksistä valtaosa (lähes 80 %) on pieniä suomalaisia yrityksiä. Tapahtumateollisuus ennustaa, että ilman nopeasti käyttöön saatavia toimialalle kohdistuvia tukia toimialan palautuminen voisi viedä vuosia. Tämä tarkoittaisi myös kaiken muun tapahtumista merkittäviä tulovirtoja saavan liiketoiminnan, kuten matkailu-, hotelli- ja ravintolatoiminnan elpymisen merkittävää hidastumista. 

Tapahtumateollisuuden selvityksen mukaan tapahtuma-alan yrityksille on kohdistunut koronakriisin aikana taloudellisia tukia yhteensä noin 85 miljoonaa euroa. Alan kokonaismenetysten arvioidaan viime vuoden osalta nousevan jopa 1 900 miljoonaan euroon, joten saadut tuet vastaavat noin 4,5 % taloudellisista menetyksistä.

Tapahtumateollisuudessa toimii noin 3200 yritystä ja toimialan kokonaisarvo ennen koronaa oli 2 350 miljoonaa euroa. Ala työllistää yhteensä lähes 200 000 ihmistä.