Tapahtumateollisuus luovutti elinkeinoministerille esityksensä tapahtuma-alan tuesta

Tapahtumateollisuus ry järjesti tänään koko suomalaisen tapahtuma-alan ensimmäisen yhteisen mielenilmauksen. Mielenilmauksella tehtiin näkyväksi toimialan vaikuttavuus ja koronan aiheuttama ahdinko, tiivistettiin vuoropuhelua päättäjien kanssa ja tarjottiin ratkaisuja alan yritysten sekä työpaikkojen säilyttämiseksi. Eduskuntatalolla ja Kansalaistorilla järjestettyyn mielenilmaukseen osallistui satoja tapahtuma-alan ammattilaisia. Tapahtumassa kuultiin tapahtuma-alan eri toimijoiden puheenvuoroja sekä luovutettiin esitykset toimialan tukemiseksi elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Tapahtumateollisuuden auttaminen koronakriisin yli on tärkeää koko Suomelle.

– Tuhannet yritykset ja kymmenet tuhannet työpaikat ovat vaakalaudalla. Alaa tarvitaan myös yleisen talouden elpymisen varmistamiseen,sanoi Tapahtumateollisuus ry:n Pekka Timonen puheessaan.

– Olen itsekin tapahtumien ystävä. Teemme parhaamme, että pystymme viemään asiaanne eteenpäin, vastasi ministeri Lintilä.

Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Timonen luovutti esityksen tapahtuma-alan tukemisesta elinkeinoministeri Mika Lintilälle.

Tapahtumateollisuudessa toimii noin 3200 yritystä ja toimialan kokonaisarvo on 2,35 miljardia euroa. Toimiala on ollut koronaepidemian vuoksi asetettujen voimakkaiden rajoitusten kohteena jo puolen vuoden ajan. Toimialan kokonaisarvosta uhkaa kuluvana vuonna kadota jopa 1,5 miljardia euroa. Alan 20 000 kokoaikaista ja 175 000 tilapäistä työpaikkaa ovat vaarassa, jos toimiala ei pääse käynnistymään kannattavalla tavalla. Tapahtumilla on myös useille muille toimialoille kohdistuvia merkittäviä välillisiä taloudellisia vaikutuksia.

Toimialan erityisen kustannus- ja tulorakenteen vuoksi tähän saakka myönnetyt tuet eivät ole riittävästi kohdistuneet alan yrityksille. Tapahtumateollisuus ry:n esitys ottaa huomioon toimialan erityispiirteet sekä alan elinkeinotoimintaa vaikeuttaneiden viranomaisrajoitusten pitkän keston. Esitettyjen tukimallien avulla tapahtuma-alojen yritykset voisivat saada korvauksia syntyneistä tappioista sekä tukea työntekijöiden uudelleen työllistämiseen. 

Tapahtuma-alan ammattilaiset pystyvät järjestämään tapahtumat turvallisesti myös korona-aikana. Uusien turvallisuuskäytäntöjen luominen kuitenkin heikentää tapahtumajärjestämisen kannattavuutta, tehden tapahtumajärjestämisen osittain jopa mahdottomaksi. Koko 2000-luvun ajan kasvussa ollut toimiala on kohdannut äkillisen ja ennustamattoman tuottavuuteen kohdistuvan rakennemuutoksen. Alan yritykset tarvitsevat tukea, jotta ne pystyvät luomaan kannattavaa liiketoimintaa muuttuneessa tilanteessa ja auttamaan koko Suomen talouden elpymistä.