Tapahtumat järjestetään turvallisuus edellä – ammattimainen järjestäjä ja vastuullinen yleisö avainasemassa

Tapahtumiin kohdistuneiden yleisömäärärajoitusten poistuminen elokuun 1. päivä on mahdollistanut tapahtumateollisuuden hitaan käynnistymisen alan täydellisen pysähtymisen jälkeen. Maaliskuun puolivälissä alas ajettu, yli kahden miljardin arvoinen teollisuus on kuitenkin edelleen kriittisessä tilassa. Tapahtumien, alan yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi tarvitaan kaikkien osapuolten vastuullista toimintaa.

Koronaepidemian vuoksi tapahtumien järjestäminen kiellettiin Suomessa viranomaisten toimesta maaliskuussa ja kesän ajan valtaosa tapahtumista on jäänyt järjestämättä voimassa olleiden rajoitusten vuoksi. Elokuun tilanne on mahdollistanut ensimmäisten festivaalien järjestämisen uusilla, korona-ajan huomioivilla järjestelyillä. Tapahtuma-alan elinkeinojen keskusjärjestö Tapahtumateollisuus ry on havainnut niin tapahtumajärjestäjien kuin yleisöjenkin vahvan halun mukautua vallitsevaan tilanteeseen, jossa turvallisen tapahtuman toteuttaminen vaatii vastuunkantoa jokaiselta osapuolelta.

Tapahtumateollisuus ry perustettiin kesäkuussa ja se käynnisti välittömästi virallisen vuoropuhelun sekä tapahtumia valvovien lupaviranomaisten että sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Järjestö on ollut viimeksi eilen torstaina 6.8. yhteydessä Aluehallintoviraston ja Poliisihallituksen kanssa, jolloin todettiin, että heinäkuun alun jälkeen ei ole tiedossa yleisötilaisuuksien turvajärjestelyissä ilmi tulleita merkittäviä epäkohtia.

– Jäsenistössämme on ammattimaisia tapahtumajärjestäjiä, jotka ovat saaneet erityiskiitosta viranomaisilta kesän aikana järjestetyistä tapahtumista. Kaikki annetut määräykset ja suositukset huomioidaan, jotta koronatartuntojen riskit minimoidaan ja tapahtumien turvallisuus varmistetaan. Tapahtumat järjestetään uudella tavalla ja myös yleisö toimii toisin kuin ennen. Kaikkien osapuolten tulee kantaa vastuunsa, Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Timonen kertoo.

Tapahtumateollisuus ry velvoittaa, että ammattimaiset tapahtumajärjestäjät noudattavat kaikkia viranomaisten antamia turvallisuusohjeistuksia. Myös yleisölle jää silti aina suuri vastuu ja turvaväleistä sekä hygieniasta on jokaisen huolehdittava. Järjestö toivoo lisäksi vastuullista toimintaa asiantuntijoilta, virkamiehiltä ja medialta tapahtumiin liittyvien julkisten ulostulojen sisällöissä.

– Viime päivinä julkisuudessa on kuulunut voimakkaita äänenpainoja sekä näkynyt otsikoita, jotka luovat kuvaa tapahtumista erityisinä koronatartuntojen riskipaikkoina. Meidän tiedossamme ei ole koko kesän ajalta tapahtumissa syntyneitä korona-altistuksia tai tartuntoja. Tapahtuma-ala kantaa vastuuta ja rakentaa tapahtumat ajan vaatimusten mukaan, Timonen korostaa.

– Tapahtumaelinkeinon harjoittaminen on ollut käytännössä kiellettyä viimeiset neljä kuukautta. Tämän suuren elinkeinon edellytyksistä ja tulevaisuudesta huolehtiminen on Suomessa laaja yhteiskunnallinen kysymys. Tapahtuma-alan yrittäjien valtavat taloudelliset, henkiset ja fyysiset ponnistelut voivat valua hukkaan, mikäli kaikki keskustelun osapuolet yhdessä eivät tunne ja kanna vastuitaan tapahtumien tulevaisuudesta, Timonen painottaa.

Tapahtumateollisuus ry teetti kesäkuussa Turun Yliopiston Kauppakorkeakoululla tutkimuksen, jonka mukaan tapahtumateollisuus on Suomessa noin 2,5 miljardin euron arvoinen kokonaisuus, joka työllistää kymmeniä tuhansia ihmisiä viihteen, kulttuurin, urheilun, hengellisten sekä messu- ja yritystapahtumien parissa. Suorien taloudellisten vaikutustensa lisäksi tapahtumilla on aluetaloudellisesti merkittäviä välillisiä vaikutuksia Koronaepidemian vuoksi lähes 80 % alan yrityksistä ilmoittaa liikevaihdon tippuneen yli 80 % maaliskuusta alkaen.