Eduskunta hyväksyi lain yritysten määräaikaisesta kustannustuesta – Tapahtumateollisuus jatkaa työtä kriteerien täsmentämiseksi

Eduskunta on eilen 25.6.2020 hyväksynyt lain yritysten määräaikaisesta kustannustuesta. Tuen perusajatus on eduskunnan linjauksen mukaisesti, että se kohdentuisi koronaepidemiasta pahiten kärsineille toimialoille ja yrityksille. Kustannustuen tavoitteena on vähentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää turvaamalla yritystoiminnan jatkuvuutta ja ylläpitämällä taloudellista tuotantokapasiteettia. Tuen tarkoitus on edistää talouden nopeaa elpymistä akuutin kriisin jälkeen.

Tukea myönnetttäessä tarkastellaan yrityksen vuoden 2019 maalis-kesäkuun myynnin keskiarvoa, jota verrataan yrityksen vuoden 2020 huhti-toukokuun myynnin keskiarvoon, mistä vähennetään 30% myynnin aleneman omavastuuosuus. Näistä saadaan kerroin, jolla kerrotaan yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten summa tukikauden (huhti-toukokuu 2020) ajalta.

Tapahtumateollisuus ry toimitti eduskunnnan talousvaliokunnalle lausunnon, jossa pyydettiin huomioimaan tuen kohdistuminen koronasta pahiten kärsineille tapahtuma-alojen yrityksille. Tapahtumatoimiala ei erotu virallisesta toimialaluokituksesta, jonka perusteella tukea saaat yritykset oli esitetty tunnistettavan. Talousvaliokunta huomioi tämän mietinnössään ja eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausuntoehdotuksen, joka antaa valtiokonttorille valtuuden poiketa toimialarajoituksesta erittäin painavista syistä. Tällaisena edellytyksenä pidetään julkisoikeudellista rajoitusta tai kirjallista määräystä, jonka johdosta elinkeinon harjoittaminen on vaikeutunut ja rajoitus on kohdannut tukea hakevaa yritystä esimerkiksi alueellisten tai muiden vastaavien useita yrityksiä koskevien syiden vuoksi raskaammin, kuin muita toimialan yrityksiä.

Tapahtumateollisuus ry jatkaa nyt tiivistä yhteistyötä viranomaistahojen kanssa, jotta tapahtuma-alojen yritysten ja muiden elinkeinotoimijoiden tunnistaminen hakuprosesseissa muodostuu mahdollisimman selkeäksi ja jotta voimme tarjota myös jäsenistöllemme selkeät ohjeet tukihakemusten laadintaan.