Tapahtumateollisuus pyysi Valtiokonttorilta tarkennuksia kustannustuen hyväksyttävistä kustannuksista – nyt myös ohjelmaostot hyväksytään tuen piiriin

Useat tapahtumateollisuuden yritykset ovat saaneet yritysten kustannustuen osalta Valtiokonttorilta päätöksen, jonka mukaan tapahtumajärjestäjien tai ohjelmatoimistojen ohjelmaostoja ei ole hyväksytty yritysten kustannustuesta korvattavien kustannusten piiriin.


Tapahtumateollisuus pyysi Valtiokonttorilta asiassa harkintaa ja toimitti perustelut ohjelma-ostojen hyväksymisestä mukaan alan joustamattomiena kustannuksina. Valtiokonttori on nyt muuttanut tulkintaansa ja laajentanut yritysten kustannustuen hyväksyttävien kustannusten määritelmää tapahtuma-alalla yleisten ohjelmaostojen osalta.


Tapahtumateollisuus on ohjeistanut jäsenistöään tarkemmin asiaan liittyen. Lisätietoa ja ohjeistusta saa myös Valtiokonttorista. Yhteystiedot löytyvät linkatun sivun lopusta.

Tapahtumateollisuus ja Evento-lehti solmivat kumppanuuden

Tapahtumateollisuus ry ja Evento-lehti ovat sopineet yhteistyöstä, jonka myötä järjestö saa valmiin viestintäväylän ja Evento vahvistaa asemaansa tapahtumateollisuuden omana ammattilehtenä.

Kesäkuussa 2020 perustettu tapahtumateollisuuden keskusjärjestö Tapahtumateollisuus ry ja kymmenessä vuodessa roolinsa vakiinnuttanut tapahtumateollisuuden ammattilehti Evento ovat solmineet kumppanuuden, joka hyödyttää molempia osapuolia.

Evento tarjoaa Tapahtumateollisuus ry:lle kanavan valtakunnalliseen viestintään ja jäsenhankintaan. Yhteistyön myötä Eventolle avautuu näköalapaikka suoraan tapahtumateollisuuden ytimeen, lehden sisältö syventyy ja se palvelee lukijoita entistä paremmin.

Tapahtumateollisuus ry:n tehtävä on edistää koko tapahtumateollisuuden elinkeinotoimintaa ja sen arvoa suomalaiselle yhteiskunnalle. Tapahtumateollisuus ry on Suomen vaikuttavin tapahtumien puolestapuhuja.

Evento on kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä lehti, jonka tehtävä on korostaa ihmisten kohtaamisten merkitystä kuluttajien, työntekijöiden, yritysten ja organisaatioiden voimavarana ja markkinointiviestinnän keinona. Evento on monikanavainen media tapahtumateollisuuden ammattilaisille, inhouse-tekijöille, tilaisuuksien ja tapahtumien ostajille ja järjestäjille, viestinnäntekijöille, henkilöstöammattilaisille ja strategisesti laadukkaisiin kohtaamisiin panostaville markkinoinnin ja myynnin ammattilaisille.

– Tapahtumateollisuus ry:lle tarjoutuu kumppanuuden myötä valmis valtakunnallinen foorumi, jonka takana on Mediatalo Keskisuomalainen ja Eventon ammattitoimitus. Yhdistys keskittyy koko toimialaa hyödyttävään työhön, ja Evento toimii yhdistyksen jäsenlehtenä. Yhteistyön myötä lehden sisältö syvenee ja monipuolistuu entisestään. Avainasemassa on koko jäsenistö, jolta odotetaan aktiivista lähestymistä sisältötoiveiden muodossa. Nostetaan yhdessä alalla kuplivat ilmiöt esiin, sanoo Eventon liiketoimintajohtaja Nina Harlin.

Yhteistyö alkaa Eventon numerosta 1/2021, joka ilmestyy 18. maaliskuuta 2021.

– Tapahtumateollisuudessa on valtava potentiaali yritysten uusille liiketoimintamahdollisuuksille myös toimialan sisällä. Meidän täytyy katsoa vahvasti eteenpäin ja luoda mahdollisuuksia eri tapahtumasektoreiden välisille uusille verkostoille, jotta markkina käynnistyy vauhdilla sitten kun koronaepidemia alkaa hiipumaan. Yhteistyö Eventon kanssa on loistava mahdollisuus tähän ja laadukas lehti kotiin kannettuna on erittäin houkutteleva jäsenetu, kommentoi Tapahtumateollisuus ry:n johtaja Maria Sahlstedt.

Nyt solmittu yhteistyösopimus jatkuu toistaiseksi.

Teksti Mariaana Nelimarkka

Tapahtumateollisuus vaatii korvauksia elinkeinon kieltämisestä ja rajoittamisesta

Suunnitelma toimialan elpymiseen ja kasvuun toimitettu päättäjille

Tapahtumateollisuus ry on julkaissut kannanoton hädässä olevan tapahtumatoimialan ja kantokykynsä rajoilla olevien yritysten auttamiseksi. Keskusjärjestö vaatii hallitukselta ja eduskunnalta välittömiä toimia tapahtumiin kohdistuvista  ja perustuslaillista elinkeinovapautta rikkovista viranomaisrajoituksista johtuvien menetysten korvaamiseksi.  

Tapahtumateollisuus korostaa kannanotossaan ammattimaisten tapahtumatoimijoiden toimineen vastuullisesti läpi koko koronapandemian ja peräänkuuluttaa nyt samaa vastuunkantoa koko muulta yhteiskunnalta.

– Koronatilanne on muuttunut osissa maatamme hyvin vakavaksi ja tämän vuoksi päättäjät sekä viranomaiset ovat halunneet välittää vahvan viestin siitä, että meidän kaikkien tulisi nyt toimia erityisen vastuullisesti. Tapahtumiin kohdistuvat voimakkaat rajoitukset ja kiellot ovat yksi keino viestin välittämiseen, mutta ne aiheuttavat samalla lisää vaurioita elinkeinolle, joka on jo valmiiksi kärsinyt koronasta eniten, kertoo Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Timonen.

– Ammattimaisesti järjestetyissä yleisötapahtumissa on toimittu viranomaisohjeiden mukaisesti, eikä koronatartuntoja ole yleisöjen keskuudessa syntynyt. Turvallisuuden varmistamiseksi toteutetut toimet ja peruuntuneet tapahtumat ovat heikentäneet alan kannattavuutta ja yritysten toimintaedellytyksiä jo maaliskuusta saakka. Me olemme koronapandemian aikana olleet yhteisen vastuun kantajia ja tulemme pandemian jälkeen kantamaan vastuuta myös Suomen talouskasvusta ja elpymisestä. Sitä ennen odotamme vastuunkantoa maamme ylimmiltä päättäjiltä, Timonen jatkaa.

Tapahtumateollisuus on myös laatinut esityksen kokonaisratkaisusta tapahtumatoimialan elpymisen ja kasvun varmistamiseksi. Esitys on toimitettu hallituksen keskeisille ministereille ja ministeriöille tänään.

– Tapahtumateollisuus oli ennen koronaa nopeassa ja kannattavassa kasvussa oleva, vahvasti työvoimavaltainen ala. Nuo kasvun edellytykset ovat edelleen olemassa, kunhan nyt aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta huolehditaan. Olemme laatineet esityksemme alan kasvun ja innovaatioiden sekä koulutuksen ja tutkimuksen varmistamiseksi, järjestön edunvalvontajohtaja Kati Kuusisto listaa. 

– Toimialamme elpyminen tulee välittömästi kiihdyttämään myös muiden toimialojen, työllisyyden ja aluetalouksien elpymistä, kun tapahtumien yleisöt ja osallistujat kuluttavat laajasti myös muita palveluita. Olisi erittäin lyhytnäköistä ja ymmärtämätöntä, jos yritystemme selviytymistä koronakriisistä ei varmisteta, nyt kun meillä on tieto siitä, että rokottamisen avulla pystymme luopumaan alan toiminnan rajoituksista viimeistään syksyyn 2021 mennessä.

Tapahtumateollisuudessa toimii noin 3200 yritystä ja toimialan kokonaisarvo on 2,35 miljardia euroa. Toimiala on ollut koronaepidemian vuoksi asetettujen voimakkaiden rajoitusten kohteena jo lähes yhdeksän kuukauden ajan. Toimialan kokonaisarvosta uhkaa kuluvana vuonna kadota jopa 1,8 miljardia euroa. Alan työllistää 20 000 kokoaikaista ja 175 000 tilapäistä työntekijää. Tapahtumatoimialan välilliset vaikutukset ulottuvat myös laajasti  useille muille toimialoille sekä kunta- ja aluetalouteen.

Jopa kahden tuhannen tapahtuma-alan yrityksen toimintaa uhkaa lopetus lähikuukausina – keskusjärjestö vaatii tapahtumille nopeaa exit-strategiaa

Tapahtumateollisuus ry kartoitti lokakuussa toteutulla verkkokyselyllä jäsenyritystensä liiketoiminnan tilannetta ja näkymiä. Kyselyn tulokset ovat valmiit ja ne paljastavat toimialan dramaattisen tilanteen. Yli 70 % yrityksistä liiketoiminta on edelleen pääosin seisahduksissa ja yli 60 % alan yrityksistä arvioi selviytyvänsä enää alle puoli vuotta. 

Tapahtumateollisuus on kärsinyt koronaepidemiasta jo maaliskuun puolivälistä saakka, eikä liiketoiminta ole nykyisissä olosuhteissa päässyt käynnistymään. Vain 4 % yrityksistä ilmoitti, että liiketoimintaa on tällä hetkellä hyvissä määrin. Lähes puolessa alan yrityksistä kuluvan vuoden liikevaihto putoaa yli 80%  edelliseen vuoteen verrattuna ja 61% yrityksistä tulee tekemään merkittävästi tappiollisen tuloksen.

– Alamme yritykset on ennennäkemättömän vaikeassa tilanteessa. Pitkään jatkuneen kriisin jäljiltä kassat ovat tyhjentyneet ja samaan aikaan liiketoiminnan käynnistäminen vaatisi suurta riskinottoa, kertoo Tapahtumateollisuuden edunvalvontajohtaja Kati Kuusisto.

– Jatkuvasti muuttuva epidemiatilanne ja erilaiset suositukset heikentävät asiakkaidemme luottamusta sekä ostohalua samalla kun voimassa olevien rajoitusten noudattaminen kasvattaa tapahtumajärjestämisen kustannuksia. 

Tapahtumateollisuus ry on aloittanut tapahtumien exit-strategian luomisen yhdessä jäsenistönsä kanssa. Strategiassa tapahtumateollisuus määritellään tulevaisuuden avainalaksi, joka toimii koko kansantalouden elpymisen ja kasvun moottorina. Strategian toimenpiteet tähtäävät turvallisen ja taloudellisesti kannattavan tapahtumajärjestämisen mallin synnyttämiseen sekä tapahtumatoimialan elpymisen ja kasvun varmistamiseen.

– Riittävän taloudellisen tuen tulee olla ensisijainen ja välitön toimenpide, jotta alamme toiminnalle elintärkeän ekosysteemin vauriot eivät ennätä muodostua pysyviksi. Heti tämän jälkeen alan toimijoiden, viranomaisten ja ministeriöiden välisessä yhteistyössä tulee varmistaa, että tapahtumatoiminnan rajoitukset ja suositukset ovat tarkoituksenmukaisella tasolla. Kaikki markkinoilla olevat keinot turvallisten tapahtumien toteuttamiseksi, kuten vaikkapa toimiva pikatestaus tulee myös ottaa laajamittaisesti käyttöön. Samanaikaisesti tulee palauttaa asiakkaiden luottamus ja viestiä heille, että turvallisiin tapahtumiin osallistuminen on ok, listaa Kuusisto.

Tapahtumateollisuudessa toimii noin 3200 yritystä ja toimialan kokonaisarvo on 2,35 miljardia euroa. Toimiala on ollut koronaepidemian vuoksi asetettujen voimakkaiden rajoitusten kohteena jo puolen vuoden ajan. Toimialan kokonaisarvosta uhkaa kuluvana vuonna kadota jopa 1,5 miljardia euroa. Alan työllistää 20 000 kokoaikaista ja 175 000 tilapäistä työntekijää. Tapahtumatoimialan välilliset vaikutukset ulottuvat myös useille muille toimialoille sekä kunta- ja aluetalouteen.

Harkitsemattomat julkiset kommentit ja virheelliset uutisoinnit syventävät tapahtuma-alan kriisiä entisestään

Tapahtumateollisuuden avoin kirje asiantuntijoille, viranomaisille, päättäjille ja medialle

Tapahtumateollisuus ry ilmaisee painavan toiveensa, jotta tapahtumia koskevien julkisten kommenttien ja uutisointien osalta noudatetaan sekä hyvää harkintaa ja faktojen tarkistusta että eri viranomaisten työnjakoa ja vastuusuhteita. Koronaepidemian vuoksi jo puoli vuotta jatkuneen syvän liiketoiminnallisen kriisin keskellä oleva tapahtumatoimiala pyrkii parhaillaan rakentamaan edellytyksiä ammattimaisesti ja turvallisesti järjestettyjen tapahtumien toteuttamiseksi sekä yleisöjen luottamuksen palauttamiseksi.  Julkisuudessa esitetyt, tapahtumia koskevat harkitsemattomat tai virheelliset kommentit ja uutisoinnit ovat aiheuttaneet heti julkaisuhetkellään peruutuksia kymmenille tapahtumille.

Tapahtumateollisuus korostaa, että ammattimaisesti järjestetyissä tapahtumissa osallistujien turvallisuus on etusijalla. Ammattimaisesti järjestettyjen tapahtumien lisäksi Suomessa toteutetaan jatkuvasti myös harrastustason tapahtumia sekä ihmisten vapaita kokoontumisia, joiden järjestäjien valmiudet turvallisuuden varmistamiseksi vaihtelevat suuresti. Julkisessa keskustelussa tulee erottaa nämä erilaiset tapahtumat toisistaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 24.9.2020 julkaiseman tiedotteen mukaan koronatartuntoja on viime aikoina tapahtunut muun muassa perhepiirissä, harrastustoiminnassa, oppilaitoksissa ja yksityistilaisuuksissa.  Päättäjien ja viranomaisten tulee löytää keinoja, joilla voidaan vaikuttaa täsmällisesti tähän tilanteeseen. Ammattimaisesti järjestettävät yleisötilaisuudet eivät ole tämän hetken koronatartuntojen lähde. Niiden kieltäminen ei ole ratkaisu koronaepidemian kiihtymiseen, mutta tulisi aiheuttamaan massivisia ongelmia tapahtumatoimialalla ja yhteiskunnassa laajemmin.

Ammattimaiset tapahtumajärjestäjät ovat koronaepidemian aikana tehneet investointeja ja toteuttaneet kattavia toimenpiteitä, jotta turvallinen tapahtumajärjestäminen ja yritysten liiketoiminta olisivat edelleen mahdollisia. Vääränlaisista ulostuloista ja uutisoinneista aiheutuneet asiakkaiden ja jopa kokonaisten tapahtumien peruutukset syventävät alan yritysten tappioita entuudestaan ja uhkaavat kymmenien tuhansien ihmisten toimeentuloa.

Tapahtuma-alalla toimii Suomessa yli 3200 yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin 20 000 kokoaikaista ja jopa 175 000 tilapäistä työntekijää. Tapahtuma-alan kokonaisarvo on 2,35 miljardia euroa. Tapahtumilla on lisäksi mittavat välilliset vaikutukset muille toimialoille sekä kunta- ja aluetalouteen.

Tapahtumateollisuus luovutti elinkeinoministerille esityksensä tapahtuma-alan tuesta

Tapahtumateollisuus ry järjesti tänään koko suomalaisen tapahtuma-alan ensimmäisen yhteisen mielenilmauksen. Mielenilmauksella tehtiin näkyväksi toimialan vaikuttavuus ja koronan aiheuttama ahdinko, tiivistettiin vuoropuhelua päättäjien kanssa ja tarjottiin ratkaisuja alan yritysten sekä työpaikkojen säilyttämiseksi. Eduskuntatalolla ja Kansalaistorilla järjestettyyn mielenilmaukseen osallistui satoja tapahtuma-alan ammattilaisia. Tapahtumassa kuultiin tapahtuma-alan eri toimijoiden puheenvuoroja sekä luovutettiin esitykset toimialan tukemiseksi elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Tapahtumateollisuuden auttaminen koronakriisin yli on tärkeää koko Suomelle.

– Tuhannet yritykset ja kymmenet tuhannet työpaikat ovat vaakalaudalla. Alaa tarvitaan myös yleisen talouden elpymisen varmistamiseen,sanoi Tapahtumateollisuus ry:n Pekka Timonen puheessaan.

– Olen itsekin tapahtumien ystävä. Teemme parhaamme, että pystymme viemään asiaanne eteenpäin, vastasi ministeri Lintilä.

Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Timonen luovutti esityksen tapahtuma-alan tukemisesta elinkeinoministeri Mika Lintilälle.

Tapahtumateollisuudessa toimii noin 3200 yritystä ja toimialan kokonaisarvo on 2,35 miljardia euroa. Toimiala on ollut koronaepidemian vuoksi asetettujen voimakkaiden rajoitusten kohteena jo puolen vuoden ajan. Toimialan kokonaisarvosta uhkaa kuluvana vuonna kadota jopa 1,5 miljardia euroa. Alan 20 000 kokoaikaista ja 175 000 tilapäistä työpaikkaa ovat vaarassa, jos toimiala ei pääse käynnistymään kannattavalla tavalla. Tapahtumilla on myös useille muille toimialoille kohdistuvia merkittäviä välillisiä taloudellisia vaikutuksia.

Toimialan erityisen kustannus- ja tulorakenteen vuoksi tähän saakka myönnetyt tuet eivät ole riittävästi kohdistuneet alan yrityksille. Tapahtumateollisuus ry:n esitys ottaa huomioon toimialan erityispiirteet sekä alan elinkeinotoimintaa vaikeuttaneiden viranomaisrajoitusten pitkän keston. Esitettyjen tukimallien avulla tapahtuma-alojen yritykset voisivat saada korvauksia syntyneistä tappioista sekä tukea työntekijöiden uudelleen työllistämiseen. 

Tapahtuma-alan ammattilaiset pystyvät järjestämään tapahtumat turvallisesti myös korona-aikana. Uusien turvallisuuskäytäntöjen luominen kuitenkin heikentää tapahtumajärjestämisen kannattavuutta, tehden tapahtumajärjestämisen osittain jopa mahdottomaksi. Koko 2000-luvun ajan kasvussa ollut toimiala on kohdannut äkillisen ja ennustamattoman tuottavuuteen kohdistuvan rakennemuutoksen. Alan yritykset tarvitsevat tukea, jotta ne pystyvät luomaan kannattavaa liiketoimintaa muuttuneessa tilanteessa ja auttamaan koko Suomen talouden elpymistä.

Tapahtumateollisuus ry edellyttää muutoksia kustannustukeen sekä uusia toimenpiteitä alan yritysten tukemiseksi ja työpaikkojen säilyttämiseksi

Tapahtuma-alan yritysten kriisi jatkuu. Elokuun aikana viranomaisviestinnän horjuvuus ja päätösten viipyminen on selkeästi vaikuttanut kysyntään ja heikentänyt alan tilannetta entisestään. Syksyn messu- ja viihdetapahtumia on peruttu kautta maan, vaikka tapahtumien turvallinen järjestäminen olisi mahdollista.

Ahdinkoa lisää yritystukien huono soveltuvuus tapahtuma-alojen yrityksille. Konkurssiaallon uhka kasvaa ja kymmenet tuhannet työpaikat ovat vaarassa. Toimialan keskusjärjestö Tapahtumateollisuus ry edellyttää muutoksia yritysten kustannustuen ehtoihin sekä uusia toimenpiteitä alan yritysten tukemiseksi ja työpaikkojen säilyttämiseksi.

– Viimeiset vuodet kovassa kasvussa ollut toimiala pysähtyi kuin seinään maaliskuussa ja toimintaa rajoitetaan yhä voimakkaasti.  Taloudelliset tuet ovat tuoneet helpotusta vain pienelle osalle yrityksistämme. Syyskaudelle on valmisteltu turvallisia messu-, viihde-, ja urheilutapahtumia. Elokuun aikana näitä tapahtumia on kuitenkin jouduttu perumaan viranomaispäätösten epäselvyyden ja viipymisen vuoksi, kertoo Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Timonen.

Alan yritysten liikevaihdot ovat maaliskuusta alkaen pudonneet 80-95%. Tapahtumateollisuus ry:n teettämän kyselyn mukaan 85% alan yrityksistä on hakenut taloudellisia tukia koronakriisin aikana. Kustannustukea on myönnetty vain 24 prosentille ja opetus- ja kulttuuriministeriön tukea vain neljälle prosentille tukia hakeneista alan yrityksistä. Tapahtumateollisuus ry on valmistellut oman mallin toimialan taloudelliseksi tukemiseksi. Tapahtumatoimiala on koronasta eniten kärsinyt toimiala jo lähes puoli vuotta jatkuneiden viranomaisrajoitusten vuoksi. Toimialaa on kohdannut äkillinen ja ennustamaton rakennemuutos

– Alamme kokonaisarvo on 2,35 miljardia euroa, josta uhkaa tänä vuonna kadota jopa 1,8 miljardia. Normaalisti meillä olisi käynnissä loppuvuotta kohti kiihtyvä tapahtumasesonki, mutta nyt tilanne näyttää synkkenevän. Turvallisten tapahtumien järjestäminen on mahdollista ja kysyntää on edelleen olemassa. Alan yritykset tarvitsevat nyt nopeasti tukea konkurssien välttämiseksi ja toiminnan sopeuttamiseksi. Taloudelliset tuet ja viranomaispäätökset tulee valmistella pitkäjänteisemmin ja yhteistyössä alan kanssa, Timonen painottaa.

Tapahtumateollisuus ry tulee jättämään esityksensä alan tukimallista elinkeinoministerille ensi viikon aikana. Alan yritysten lisäksi vaarassa ovat myös alan 20 000 vakituista ja jopa 175 000 tilapäistä työpaikkaa. Lisäksi tapahtuma-alan välilliset vaikutukset ulottuvat välittömästi myös muille toimialoille, kuten matkailu-, ravitsemis- ja liikennöintialoille.

Ohjeistus tapahtumajärjestäjille, esiintyjille, yleisöille ja muille tapahtumassa toimiville tahoille

 Ohjeistus 18.8.2020Perustuu voimassa oleviin viranomaismääräyksiin, ohjeistusta päivitetään tarpeen mukaan.

Turvallisuus on tapahtumien tärkein asia. Tämä tarkoittaa yleisöjen, artistien ja tapahtuman työntekijöiden turvallisuutta. Koronaepidemian aikana korostuu erityisesti terveysturvallisuuden huomioiminen, johon tapahtumissa ei ole aiemmin juuri jouduttu kiinnittämään huomiota.

Turvallisuus on osa vastuullisuutta. Toimimalla jokainen vastuullisesti omalta osaltamme, varmistamme, että tapahtumia voidaan koronaepidemiankin aikana järjestää turvallisesti. Uusien turvallisuuskäytäntöjen omaksuminen vaatii nyt meiltä jokaiselta aktiivista vastuullisuuden muistamista, jotta omaksumme tapahtumien uuden normaalin. Vastuullisesti toimimalla voimme edesauttaa sitä, että tapahtumia voidaan yhä järjestää, että voimme yhä kokoontua turvallisesti yhteen ja että tapahtuma-alojen tekijöille on töitä.

Tapahtumateollisuus ry on käynyt keskustelua Poliisihallituksen kanssa selkeyttääkseen nykyisten terveysturvallisuudesta annettujen viranomaismääräysten velvoittavuutta yleisötapahtumissa. Terveysturvallisuus on nykyisessä tilanteessa yksi keskeinen osa tapahtumaturvallisuutta ja siihen liittyvät viranomaismääräykset velvoittavat niin tapahtumajärjestäjää ja tapahtumien turvallisuudesta vastaavia toimijoita kuin yleisöäkin noudattamaan niitä kaikissa tilanteissa.

  • Keskeinen terveysturvallisuudesta annettu viranomaismääräys on velvoite 1-2 metrin turvaväleistä seurueiden välillä, jotka tulee säilyttää kaikissa tilanteissa. Tapahtumajärjestäjän tulee selkeästi ohjeistaa tapahtuman osallistujia tästä määräyksestä ja sen velvoittavuudesta mieluiten jo lipunoston yhteydessä ja näkyvästi tapahtuma-alueella. Järjestäjä voi mahdollisuuksien mukaan ohjata osallistujia ylläpitämään turvavälejä rakenteellisilla ratkaisuilla, esim. pöytäryhmillä, lohkotuilla katselualueilla, väljillä jonotusalueilla ym. vastaavilla keinoilla.

  • Mikäli tapahtumassa voimassa olevia viranomaisen antamia turvallisuusmääräyksiä ei noudateta, tulee tapahtumajärjestäjän ja järjestyksenvalvojien puuttua tilanteisiin. On hyvä huomata, että järjestyksenvalvojan tehtävänä on toimia proaktiivisesti neuvoin, kehotuksin ja ohjein. Tapahtumien sujuvuuden kannalta on myös toivottavaa, että turvallisuusmääräysten rikkomiseen puututaan hyvissä ajoin, ennen ongelman laajenemista. Järjestyksenvalvoja voi tehdä tämän ilman julkisen vallan käyttämistä, ohjaamalla ihmisiä toimimaan oikein.

  • Mikäli henkilö ohjeista ja kehotuksista huolimatta edelleen rikkoo turvamääräyksiä, on järjestyksenvalvojalla yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 42 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohtien perusteella oikeus poistaa toimialueeltaan henkilö, joka (1) päihtyneenä häiritsee järjestystä tai muita henkilöitä taikka (2) vaarantaa turvallisuutta. Tarvittaessa tapahtumajärjestäjä voi jopa keskeyttää tapahtuman turvallisuuden varmistamiseksi. Myös valvontatehtävissä oleva poliisi voi tehdä tämän päätöksen tilaisuuden järjestäjän puolesta.

Tapahtumien juontajilla ja esiintyjillä on erityinen mahdollisuus ja valta vaikuttaa myös yleisöjen käyttäytymiseen omilla teoillaan ja sanoillaan. Myös juontajien ja esiintyjien tulee noudattaa turvallisuusmääräyksiä esiintymisensä aikana. Juontajat ja esiintyjät voivat kannustaa ja muistuttaa myös yleisöä käyttäytymään nykyisten turvamääräysten edellyttämällä tavalla.

 Tapahtumateollisuus ry edellyttää vastuullista toimintaa kaikilta jäsenyrityksiltään.

Kartoitamme tapahtuma-alan yrityksille myönnettyjä tukia

Tapahtumateollisuus ry kartoittaa tapahtuma-alan yrityksille koronakriisin aikana myönnettyjä tukia.

Kyselyn tulosten perusteella kootaan tietoa erilaisten tukien kohdentumisesta tapahtuma-alalle ja tehdään päätökset asiaan vaikuttamisesta. Kartoitus toteutetaan avoimella kyselyllä, joka löytyy täältä. Kysely on avoinna 23.8. saakka.

Tapahtumateollisuus ry vaatii päättäjien ja viranomaisten vuoropuhelua alan kanssa

Yhteistyö varmistaa tapahtumien turvallisuuden ja voi pelastaa kymmenet tuhannet työpaikat

Tapahtumateollisuus ry on seurannut huolestuneena päättäjien ja asiantuntijoiden julkisuudessa antamia lausuntoja tapahtumarajoitusten mahdollisesta kiristämisestä. Tapahtumateollisuus ry muistuttaa, että Suomessa ei ole kesäkuun alun jälkeen tiettävästi todettu yhtään ammattimaisen tapahtumajärjestäjän järjestämässä yleisötilaisuudessa syntynyttä koronatartuntaa tai -altistusta.


Tapahtumateollisuus on eilen 9.8. toimittanut keskeisille ministereille ja virkamiehille kannanoton, jossa se vaatii päättäjien ja viranomaisten vuoropuhelua tapahtuma-alan kanssa. Tapahtumateollisuus ry vaatii, että kaikki tapahtumarajoituksiin suunniteltavat toimenpiteet suunnitellaan ja neuvotellaan yhteistyössä kanssamme.

– Haluamme varmistaa turvalliset tapahtumat ja sen, että alamme kymmenet tuhannet työpaikat säilyvät. Tapahtumarajoitusten mahdollinen kategorinen kiristäminen voisi aiheuttaa mittavan konkurssiaallon jo valmiiksi kriittisessä tilassa olevissa yrityksissämme ja jopa koko elinkeinon tuhoutumisen. Kerrannaisvaikutukset ulottuisivat välittömästi myös muille aloille, kuten matkailu- ja ravitsemisliiketoimintaan, Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Timonen varoittaa.

Lue kannanotto täältä.