Tapahtuma- teollisuuden tilannehuone

Kokoamme tälle sivulle tietoa eri alueiden epidemiatilanteesta sekä voimassa olevista yleisötilaisuuksien rajoituksista.

Löydät täältä myös Tapahtumateollisuuden oman arvion rajoitusten  oikeasuhtaisuudesta ja tarkkarajaisuudesta.

Tiedot päivitetty 23.7.2021.

Tiedot kootaan näiltä sivuilta:

Rajoitustilanne alueittain

Taulukon oikean puoleinen sarake kertoo Tapahtumateollisuuden arvion siitä ovatko yleisötilaisuuksia koskevat viranomaispäätökset epidemiatilanteen  mukaisia:

=  päätös on alueen epidemiatilanteen mukainen

       = päätös on kireämpi, kuin mitä alueen epidemiatilanne edellyttää

Sairaanhoitopiiri

Epidemiatilanne 21.7.

Max hlömäärä / muut velvoitteet

Arvio rajoituspäätöksestä

HUS

Kiihtymisvaihe

 THL:n ja OKM:n ohjeen mukaiset terveysturvallisuusjärjestelyt ja sisätiloissa turvavälit.

Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa: Rajatuissa ulkotiloissa ja sisätiloissa turvavälit.

Etelä-Karjalan shp

Perustaso

Tartuntatautilain 58 c § pykälän mukaiset hygieniakäytännöt, asiakkaiden ja osallistujien ohjeistaminen sekä tilojen ja toiminnan väljyys.

Kymenlaakson shp

Kiihtymisvaihe

Tartuntatautilain 58 c § pykälän mukaiset hygieniakäytännöt, asiakkaiden ja osallistujien ohjeistaminen sekä tilojen ja toiminnan väljyys.

 

Päijät-Hämeen shp

Kiihtymisvaihe

Tartuntatautilain 58 c § pykälän mukaiset hygieniakäytännöt, asiakkaiden ja osallistujien ohjeistaminen sekä tilojen ja toiminnan väljyys.

Lahti: THL:n ja OKM:n ohjeen mukaiset terveysturvallisuusjärjestelyt ja sisätiloissa turvavälit.

Kanta-Hämeen shp

Perustaso 

Tartuntatautilain 58 c § pykälän mukaiset hygieniakäytännöt, asiakkaiden ja osallistujien ohjeistaminen sekä tilojen ja toiminnan väljyys.

Sairaanhoitopiiri

Epidemiatilanne 21.7.

Max hlömäärä / muut velvoitteet

Arvio rajoituspäätöksestä

Varsinais-Suomen shp

Kiihtymisvaihe

Tartuntatautilain 58 c § pykälän mukaiset hygieniakäytännöt, asiakkaiden ja osallistujien ohjeistaminen sekä tilojen ja toiminnan väljyys.

Turku, Salo, Raisio, Kaarina ja Parainen: Rajatuissa ulkotiloissa ja sisätiloissa turvavälit.

 

Satakunnan shp

Perustaso

Tartuntatautilain 58 c § pykälän mukaiset hygieniakäytännöt, asiakkaiden ja osallistujien ohjeistaminen sekä tilojen ja toiminnan väljyys.

SairaanhoitopiiriEpidemiatilanne 21.7.Max hlömäärä / muut velvoitteet Arvio rajoituspäätöksestä
Pirkanmaan shpKiihtymisvaiheTartuntatautilain 58 c § pykälän mukaiset hygieniakäytännöt, asiakkaiden ja osallistujien ohjeistaminen sekä tilojen ja toiminnan väljyys.
Keski-Suomen shpPerustasoTartuntatautilain 58 c § pykälän mukaiset hygieniakäytännöt, asiakkaiden ja osallistujien ohjeistaminen sekä tilojen ja toiminnan väljyys.
Etelä-Pohjanmaan shpPerustasoTartuntatautilain 58 c § pykälän mukaiset hygieniakäytännöt, asiakkaiden ja osallistujien ohjeistaminen sekä tilojen ja toiminnan väljyys.
Keski-Pohjanmaan shpPerustaso

Tartuntatautilain 58 c § pykälän mukaiset hygieniakäytännöt, asiakkaiden ja osallistujien ohjeistaminen sekä tilojen ja toiminnan väljyys.

Vaasan shpPerustasoTartuntatautilain 58 c § pykälän mukaiset hygieniakäytännöt, asiakkaiden ja osallistujien ohjeistaminen sekä tilojen ja toiminnan väljyys.

SairaanhoitopiiriEpidemiatilanne 21.7.Max hlömäärä / muut velvoitteetArvio rajoituspäätöksestä
Etelä-Savon shpPerustaso

Tartuntatautilain 58 c § pykälän mukaiset hygieniakäytännöt, asiakkaiden ja osallistujien ohjeistaminen sekä tilojen ja toiminnan väljyys.

Itä-Savon shpPerustaso

Tartuntatautilain 58 c § pykälän mukaiset hygieniakäytännöt, asiakkaiden ja osallistujien ohjeistaminen sekä tilojen ja toiminnan väljyys.

Pohjois-Savon shpPerustasoTartuntatautilain 58 c § pykälän mukaiset hygieniakäytännöt, asiakkaiden ja osallistujien ohjeistaminen sekä tilojen ja toiminnan väljyys.
Pohjois-Karjalan shpKiihymisvaihe

Tartuntatautilain 58 c § pykälän mukaiset hygieniakäytännöt, asiakkaiden ja osallistujien ohjeistaminen sekä tilojen ja toiminnan väljyys.

SairaanhoitopiiriEpidemiatilanne 21.7.Max hlömäärä / muut velvoitteetArvio rajoituspäätöksestä
Pohjois-Pohjanmaan shpPerustaso

Tartuntatautilain 58 c § pykälän mukaiset hygieniakäytännöt, asiakkaiden ja osallistujien ohjeistaminen sekä tilojen ja toiminnan väljyys.

Kainuun shp

Kiihtymisvaihe

Tartuntatautilain 58 c § pykälän mukaiset hygieniakäytännöt, asiakkaiden ja osallistujien ohjeistaminen sekä tilojen ja toiminnan väljyys.

SairaanhoitopiiriEpidemiatilanne 21.7.Max hlömäärä / muut velvoitteetArvio rajoituspäätöksestä
Lapin shpPerustasoTartuntatautilain 58 c § pykälän mukaiset hygieniakäytännöt, asiakkaiden ja osallistujien ohjeistaminen sekä tilojen ja toiminnan väljyys.
Länsi-Pohjan shpPerustaso

Tartuntatautilain 58 c § pykälän mukaiset hygieniakäytännöt, asiakkaiden ja osallistujien ohjeistaminen sekä tilojen ja toiminnan väljyys.

SairaanhoitopiiriEpidemiatilanne 21.7.Max hlömäärä / muut velvoitteetArvio rajoituspäätöksestä
AhvenanmaaPerustaso

Tartuntatautilain 58 c § pykälän mukaiset hygieniakäytännöt, asiakkaiden ja osallistujien ohjeistaminen sekä tilojen ja toiminnan väljyys.

Tapahtumateollisuuden tilannearvio ja voimassa olevat linjaukset

Koronatartuntojen määrä Suomessa on pitkän laskun jälkeen noussut nopeasti Delta-virusmuunnoksen yleistyttyä. Suurin osa alueista on kuitenkin edelleen epidemian perustasolla ja yksikään maakunta ei ole  leviämisvaiheessa. Valtakunnallinen ilmaanvutuusluku on kaksinkertaistunut kesäkuun lukemiin verrattuna, mutta samaan aikaan sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrä ei ole merkittävästi muuttunut. 

Riskiryhmät ja ikääntyneet on jo lähes kokonaan rokotettu kahdella rokoteannoksella. Rokotukset edistyvät hyvää vauhtia myös muissa ikäryhmissä. Rokotteet tehoavat hyvin myös kaikkiin tunnettuihin virusvariantteihin.

Yleisötilaisuuksien rajoituksista tulee luopua välittömästi, kun merkittävää riskiä tartuntojen leviämiselle ei enää ole.

Koronatartuntojen määrä Suomessa on pitkän laskun jälkeen noussut nopeasti Delta-virusmuunnoksen yleistyttyä. on hiipunut merkittävästi koko valtakunnassa. Suurin osa alueista on kuitenkin edelleen epidemian perustasolla ja yksikään maakunta ei ole  leviämisvaiheessa. Valtakunnallinen ilmaanvutuusluku on kaksinkertaistunut kesäkuun lukemiin verrattuna, mutta samaan aikaan sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrä ei ole merkittävästi muuttunut. 

Riskiryhmät ja ikääntyneet on jo lähes kokonaan rokotettu kahdella rokoteannoksella. Rokotukset edistyvät hyvää vauhtia myös muissa ikäryhmissä. Rokotteet tehoavat hyvin myös kaikkiin tunnettuihin virusvariantteihin.

Yleisötilaisuuksien rajoituksista tulee luopua välittömästi, kun merkittävää riskiä tartuntojen leviämiselle ei enää ole.

Rajoitusten tulee perustua alueelliseen epidemiatilanteeseen ja niitä tulee asettaa vain silloin, kun ne ovat välttämättömiä. Yleisötilaisuuksien rajoitusten tulee olla tarkkarajaisia ja oikeasuhtaisia sekä yhdenvertaisia muun ihmisiä asiakastiloihin kokoavan toiminnan kanssa. Tapahtumaelinkeinonharjoittajien perusoikeuksia ei voida rajoittaa enempää, kuin on ehdottomasti välttämätöntä.

 

Valtioneuvosto on päivittänyt koronaepidemian hillitsemistä varten luodun hybridistrategian toimintasuunnitelman 27.5.2021. Yleisötilaisuuksien osalta päivitetyssä suunnitelmassa linjataan seuraavasti:

 

Epidemian perustason alueilla yleisötilaisuuksia ei rajoiteta erillisillä hallintopäätöksillä, vaan niiden järjestämistä koskevat tartuntatautilain 58 c §:ssä säädetyt perusvelvoitteet hygieniakäytännöistä, asiakkaiden ja osallistujien ohjeistuksista sekä toiminnan sallimasta väljyydestä. Kunnat voivat tilanteen niin edellyttäessä lisäksi antaa täydentäviä suosituksia, joiden mukaan yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia järjestettäessä asiakkailla ja toimintaan osallistuvilla sekä seurueilla on oltava mahdollisuus ylläpitää riittävää etäisyyttä toisiinsa.

 

Toimija voi toteuttaa suositukset asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla, kuten esimerkiksi varmistamalla että kaikilla asiakkailla ja osallistujilla on oma riittävän väljästi sijoitettu istuma- tai seisomapaikkansa niin sisä- kuin ulkotiloissa. Tilaisuudesta vastaava voi myös esimerkiksi järjestää toimintansa sisätiloissa siten, että asiakkaat ja osallistujat ohjataan paikoilleen. Tässä voidaan tilaisuuksien osalta hyödyntää opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän laatimia periaatteita vastuullisen tapahtuman järjestämiseksi.

 

Tartuntatautilain 58 c § pykälän keskeisiä, tilojen hallinnasta vastaavaa tahoa koskevia velvoitteita ovat:

  • Asiakkailla oltava mahdollisuus käsien puhdistamiseen. Asiakkaita on opastettava etäisyyksien pitämisestä ja käsien puhdistamisesta sekä siitä, että paikalle ei tule saapua sairaana tai oireisena. 
  • Tilat on järjestettävä väljästi, siten kuin se kuinkin toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on kohtuudella mahdollista sekä keinoilla, jotka kohtuudella ovat tapahtumajärjestäjän toteutettavissa siten, että toiminta voi jatkua mahdollisimman häiriöttä, mutta turvallisesti.
  • Myös tiiviit jonot, ruuhkat ja henkilöiden muu pakkautuminen tiloissa tulisi pyrkiä estämään esimerkiksi kulkua ja oleskelua ohjaavin kuulutuksin. Tarkoitus ei ole, että asiakkailta ja osallistujilta edellytettäisiin esimerkiksi tietyn etäisyyden pitämistä toisiinsa, mutta toiminnasta vastaavan tulisi pyrkiä järjestämään olosuhteet sellaisiksi, että asiakkailla ja osallistujilla olisi mahdollisuus säilyttää etäisyydet.
  • Asiakkailla on oikeus edellyttää toisten asiakkaiden ylläpitävän fyysistä etäisyyttä ja toimivan muutoinkin asianmukaisten hygieniakäytänteiden mukaisesti sekä elinkeinonharjoittajan valvovan sitä. Tapahtumajärjestäjä voi edellyttää asiakkailta toimintaohjeiden noudattamista ja tarvittaessa puuttua asiakkaan epäasialliseen käytökseen - kuten muuhunkin toisia asiakkaita oleellisesti häiritsevään ja turvallisuusohjeita rikkovaan käyttäytymiseen.
  • Viranomainen ei voi asettaa sitovia asiakasmäärärajoituksia tai velvoittaa käyttämään juuri tiettyjä toimenpiteitä. Terveysturvallisuuden varmistamiseksi käytettävien keinojen tulee olla tapahtumajärjestäjän itse päätettävissä.

Epidemian kiihtymisvaiheessa valtioneuvoston hybridistrategian mukainen suositus on, että kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset velvoitetaan edellytysten täyttyessä tartuntatautilain 58 §:n mukaisilla päätöksillä järjestämään siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen opetus-ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilaista tulevia velvollisuuksia.

Päätökset kohdistuvat sisätiloihin, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun sekä alueellisesti ja toiminnallisesti rajattuihin ulkotiloihin, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen.

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomi-oon ottavalla tavalla. Tässä voidaan hyödyntää opetus-ja kulttuuriministeriön työryhmän laatimia periaatteita vastuullisen tapahtuman järjestämiseksi.

 

Epidemian leviämisvaiheessa valtioneuvoston hybridistrategian mukainen suositus on, että kielletään edellytysten täyttyessä tartuntatautilain 58 §:n mukaisella päätöksellä kaikki sisä-ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 henkilöä sekä ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa 50 henkilöä edellyttäen, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilaista tulevia velvollisuuksia. Yhteisyleisömäärää koskevista rajoista voidaan eriyttämisjärjestelyin poiketa ulkotiloissa.

 

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka-tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Tässä voidaan hyödyntää opetus-ja kulttuuriministeriön työryhmän laatimia periaatteita vastuullisen tapahtuman järjestämiseksi.

 

Tartuntatautilain muutokset, lähikontaktin määritelmä ja turvavälit

Tartuntatautilain muutokset on hyväksytty eduskunnan täysistunnossa 28.5. Lakimuutoksen myötä tartuntatautilain 58 d § pykälässä olevasta lähikontaktin määritelmästä poistuu kahden metrin etäisyyttä koskeva kirjaus ulkotilojen osalta. Kyseinen muutos astuu voimaan 1.6. alkaen, jolloin lain kirjaus on seuraavanlainen:

 

Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten: 
 
1) oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan; tai 
 
2) fyysistä kontaktia toisiinsa. 
 

Tapahtumajärjestäjä voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.

 

Tartuntatautilain 58 d § pykälän mukainen päätös saadaan tehdä, jos alueen 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on vähintään 25 / 100 000 asukasta ja alueella todetaan tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien tartuntojen leviämiseen alueella. Päätöksen saa tehdä enintään kuukauden ajaksi kerrallaan. Päätös on välittömästi kumottava, jos edellä kuvatut edellytykset eivät enää täyty. Mikäli tartuntatautilain 58 d § pykälän edellytykset eivät täyty, ei lähikontaktin välttämistä voida edellyttää myöskään pykälän 58 § perusteella.

 

Yleisötilaisuuksien valvonta

Aluehallintoviraston toimivalta ulottuu yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoittamiseen ja kieltämiseen hallintopäätöksin. Yleisötilaisuuksien valvonnan osalta toimivaltainen viranomainen on poliisi, jolla on valvontavastuu yleisen järjestyksen ja turvallisuuden osalta.

 

Odotettavissa olevat seuraavat vaiheet rajoitusten purkamiseksi:

  • Kun tartuntojen ilmaantuvuus on enää vähäistä tai satunnaista ja kun aikuisväestö on kattavasti rokotettu (nykyarvion mukaan heinäkuun aikana) ei tartuntatautilain käytölle miltään osin ole enää perusteita. Kun koronaviruksen ei enää katsota olevan yleisvaarallinen tartuntatauti tulee siirtyä normaalilainsäädännön piiriin.
  • Mikäli rokotteiden vaikutus ei toteutuisi odotetusti, voidaan tartuntatautilaki tarvittaessa aktivoida nopeasti takaisin käyttöön.

Yleisötilaisuuksien rajoitusten purkamista ei voida viivyttää "varmuuden vuoksi", vaan elinkeinonharjoittajien perustuslaillisen oikeuden elinkeinonharjoittamiseen tulee toteutua ja rajoitukset tulee purkaa välittömästi, kun niille ei ole välttämättömyysperusteita.